Câu hỏi số 1:

Sự rơi tự do là gì ? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do. Viết công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động rơi tự do .

Câu hỏi: 67642

Câu hỏi số 2:

  Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn, Viết hệ  thức của lực hấp dẫn .

Câu hỏi: 67643

Câu hỏi số 3:

Tổng hợp lực là gì ? Phát biểu quy tắc hình bình hành .

Câu hỏi: 67645

Câu hỏi số 4:

Người ta kéo 1 cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 220N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang.Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng ngang là 0,35. Tính gia tốc của thùng lấy g = 9,8 m/s2.   

          

Câu hỏi: 67646

Câu hỏi số 5:

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 54km/h trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc của ô tô chỉ còn 36km/h.  Tính gia tốc của ô tô.

Câu hỏi: 67649

Câu hỏi số 6:

Dành cho ban cơ bản 

Chiều dài kim phút của một chiếc đồng hồ là 1,5cm.

Hãy tính: Tốc độ góc, tốc độ dài của kim phút .  

Câu hỏi: 67650

Câu hỏi số 7:

Dành cho ban cơ bản 

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30 cm.Khi bị nén lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N.Xác định hệ số đàn hồi của lò xo ?

Câu hỏi: 67651

Câu hỏi số 8:

Dành cho ban cho cơ bản

 Hai lực của 1 ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Tính momen của ngẫu lực

Câu hỏi: 67652

Câu hỏi số 9:

Dành cho ban nâng cao

Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m/s2. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180m. Tính thời gian từ lúc thả vật đến lúc chạm đất? 

Câu hỏi: 67660

Câu hỏi số 10:

Dành cho ban nâng cao 

Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì giảm đều tốc độ cho đến khi dừng lại. Biết  rằng sau quãng đường 50m, vận tốc giảm đi còn một nửa. Tính gia tốc của xe. 

Câu hỏi: 67661

Câu hỏi số 11:

Dành cho  ban nâng cao 

Hai lò xo: lò xo 1 dài thêm 2 cm khi treo vật m1 = 2kg, lò xo 2 dài thêm 3 cm khi treo vật m2 = 1,5kg. Tìm tỷ số k1/k2.

Câu hỏi: 67663

Câu hỏi số 12:

Dành cho ban nâng cao

Cho gia tốc rơi tự do ở sát mặt đất bằng g0 = 9,80 m/s2, bán kính Trái Đất là R = 6400 km. Tính gia tốc rơi tự do ở vị trí cách mặt đất một khảng h = 2R .           .

Câu hỏi: 67664