Câu hỏi số 1:

        a. Sự rơi tự do là gì? Nêu các đặc điểm của chuyển động rơi tự do.

        b. Chu kì, tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức tính chu kì, tần số của chuyển động tròn đều?        

Câu hỏi: 68598

Câu hỏi số 2:

Phát biểu định luật Húc và viết hệ thức của định luật này?.

Câu hỏi: 68600

Câu hỏi số 3:

 Phát biểu định luật I Niu-tơn?.

Câu hỏi: 68601

Câu hỏi số 4:

 Một vật có khối lượng m = 20 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một  lực nằm ngang F = 100 N, vật chuyển động thẳng nhanh dần đều. Hệ số ma sát trượt giữa vật và  sàn là m = 0,25. Hãy tính:

a. Gia tốc của vật.

b. Quãng đường vật đi được trong 3 giây. 

Câu hỏi: 68603

Câu hỏi số 5:

Dành cho chương trình chuẩn

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 18km/h thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1phút thì ô tô đạt vận tốc 72km/h. Tính gia tốc của ôtô?

Câu hỏi: 68604

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình chuẩn

Chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính 10cm với tốc độ dài 0,5m/s. Tính chu kì và tốc độ góc của chất điểm?

Câu hỏi: 68606

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình chuẩn

 Hai tàu thủy, mỗi tàu có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 500m. Biết hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2. Tính lực hấp dẫn giữa hai tàu.

Câu hỏi: 68607

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình chuẩn 

 An và Bình dùng một chiếc gậy để khiêng một cổ máy. Điểm treo cổ máy cách vai An là 60cm và cách vai Bình là 40cm. Lực mà An chịu là 400N. Hỏi lực mà Bình phải chịu lần lượt là bao nhiêu và lực mà cổ máy chịu tác dụng là bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của gậy.

Câu hỏi: 68609

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình nâng cao

 Lúc 7h sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Chọn gốc tọa độ tại A, gốc thời gian lúc 7h, chiều dương từ A đến B.

          a. Lập phương trình chuyển động của xe đạp.

          b. Lúc 11h thì người đi xe đạp ở vị trí nào?  

Câu hỏi: 68610

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao

Một động cơ xe máy có trục quay với tần số 120 vòng/phút. Tính tốc độ góc và chu kì của chuyển động quay trên? Xem là chuyển động tròn đều

Câu hỏi: 68612

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao

Một lò xo có chiều dài tự nhiêu bằng 15cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 68613

Câu hỏi số 12:

Dành cho chương trình nâng cao 

Một chất điểm cân bằng dưới tác dụng của hai lực F1 =  6N, F2 = 8N và có hợp lực là 10N. Tìm góc hợp bởi hai lực \overrightarrow{F_{1}} và \overrightarrow{F_{2}} ?

Câu hỏi: 68616