Câu hỏi số 1:

Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều có đặc điểm gì? Viết công thức tính gia tốc hướng tâm. Chú thích các đại lượng trong công thức

Câu hỏi: 68663

Câu hỏi số 2:

 Nêu đặc điểm của lực và phản lực.

Câu hỏi: 68664

Câu hỏi số 3:

 Tại sao cần thắt dây đai an toàn khi ngồi trên xe ô tô.

Câu hỏi: 68665

Câu hỏi số 4:

 Một vật có khối lượng 10 kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang thì được kéo bởi một lực F = 40N theo phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đỡ là μ = 0,2. Lấy g = 10m/s2.

a) Tìm gia tốc của vật.

b) Tìm vận tốc của vật sau khi đi được 20 m.

Câu hỏi: 68666

Câu hỏi số 5:

Dành cho chương trình chuẩn 

Một con thuyền chạy ngược dòng nước đi được 30 km trong 1 giờ. Nước chảy với vận tốc 2 km/h. Tính vận tốc thuyền đối với nước.

Câu hỏi: 68668

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình chuẩn

Một vật được thả rơi từ độ cao 45m. Tìm thời gian rơi. Lấy g = 10 m/s2

Câu hỏi: 68669

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình chuẩn 

Treo một vật có khối lượng 400 g vào một lò xo có độ cứng 100N/m.Tìm độ dãn của lò xo. Lấy g = 10m/s2.

Câu hỏi: 68670

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình chuẩn

Một vật phẳng mỏng có khối lượng 2 kg được treo bởi một sợi dây nhẹ không dãn. Tìm lực căng dây khi vật ở trạng thái cân bằng. Lấy g = 10 m/s2

Câu hỏi: 68671

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương chình nâng cao

Lúc 6 giờ một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được 8 km. Cả hai chuyển động thẳng dều với tốc độ 12 km/h và 4 km/h. Sau bao lâu người đi xe dạp đuổi kịp người đi bộ?

Câu hỏi: 68672

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao

 Một xe chuyển động nhanh  dần đều với vận tốc đầu v0 = 18 km/h. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt dầu chuyển động xe đi được 12m. Tìm gia tốc của chuyển động.

Câu hỏi: 68674

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao

 Một quả bóng có khối lượng m = 200g bay với tốc độ 90 km/h đập vuông góc với một bờ tường rồi bật trở ra theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian va chạm = 0,05s. Tính lực do tường tác dụng lên bóng.

Câu hỏi: 68675

Câu hỏi số 12:

Dành cho chương trình nâng cao 

Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao bằng nửa bán kính trái đất. Biết gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g0 = 9,81 m/s2

Câu hỏi: 68676