Câu hỏi số 1:

a) Tụ điện là gì? Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào? 

b)Điện dung của tụ điện là gì? Viết công thức tính điện dung của tụ điện? 

Câu hỏi: 67355

Câu hỏi số 2:

Dòng điện không đổi là gì? Viết công thức tính cường độ dòng điện và cho biết ý nghĩa của từng đại lượng?

Câu hỏi: 67356

Câu hỏi số 3:

Bản chất dòng điện trong chất điện phân khác bản chất dòng điện trong kim loại như thế nào?

Câu hỏi: 67357

Câu hỏi số 4:

Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng đặt cách nhau 2.10-9cm trong nước nguyên chất có hằng số điện môi ε = 81.

Câu hỏi: 67358

Câu hỏi số 5:

 Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. điện trở của bình là 10Ω, hiệu điện thế đặt vào hai cực là 50V.  Xác định lượng bạc bám vào cực âm sau 2h.

Câu hỏi: 67359

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình cơ bản 

Hai điện tích điểm q1 = - 9μC, q2 = 4 μC đặt lần lượt tại A, B cách nhau 20cm. Tìm vị trí điểm M tại đó cường độ điện trường bằng không.

Câu hỏi: 67360

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình cơ bản

 Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60µA. Số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là bao nhiêu?

Câu hỏi: 67361

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình cơ bản

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết các nguồn điện giống nhau có suất điện động 4,4 V và điện trở trong 1 Ω. Đèn có ghi 6 V – 3 W; R1 = 6 Ω, R2 = 6 Ω. Tính:

a) Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và hiệu điện thế mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện thực tế chay qua đèn. Từ đó nhận xét độ sáng của đèn.

 

Câu hỏi: 67362

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình nâng cao

Một hạt bụi khối lượng 3,6.10-15kg mang điện tích q = 4,8.10-18C nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngang cách nhau 2cm và nhiễm điện trái dấu . Lấy g = 10m/s2, tính hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại.

Câu hỏi: 67363

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao

Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động \zeta= 3V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Tính giá trị R khi đó.

Câu hỏi: 67364

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao

Cho mạch điện như hình vẽ.\zeta _{1} =\zeta _{3} = 6V, \zeta _{2} = 3V. r1 = r2 = r3 = 1 Ω, R1= R2 = R3 = 5 Ω, R4 = 10 Ω. Tính:

a)Cường độ dòng điện qua mạch chính.

b) hiệu điện  thế UMN.

Câu hỏi: 67365