Câu hỏi số 1:

a. Định nghĩa đường sức điện. Nêu các tính chất của đường sức điện.

b. Tại sao dòng điện qua chất điện phân lại gây ra sự vận chuyển các chất còn dòng điện qua kim loại thì không gây ra hiện tượng đó.

Câu hỏi: 67399

Câu hỏi số 2:

a. Cho hai điện tích điểm q1 = 10–8 C và q2 lần lượt đặt tại A và B với AB = 30 cm trong điện môi có hằng số điện môi là 2. Chúng hút nhau bởi một lực có độ lớn F = 2,5.10–5 N. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q2.

b. Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một máy thu hình có cường độ 60µA. Số electron tới đập vào màn hình của máy thu hình trong mỗi giây là bao nhiêu? 

Câu hỏi: 67407

Câu hỏi số 3:

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 28(V) và điện trở trong r = 2(Ω), cung cấp điện cho mạch ngoài là điện trở R = 5(Ω). Tính:                                   a. Công suất tỏa nhiệt của điện trở R.

b. Công suất của nguồn điện và hiệu suất của nguồn điện.                    

Câu hỏi: 67411

Câu hỏi số 4:

Người ta muốn mạ một bề mặt kim loại có diện tích 2dm2, nên dùng 300g đồng để mạ. Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3. Thời gian điện phân là 2h 40 phút 50 giây. Cường độ dòng điện dùng để điện phân là 50A. (Biết đồng có A = 64; n =2)

a. Hãy xác định khối lượng đồng còn lại sau thời gian điện phân trên ?

b. Chiều dày của lớp đồng bám vào bề mặt kim loại ?

Câu hỏi: 67413