Câu hỏi số 1:

Hãy phát biểu định luật Coulomb? Viết công thức và nêu đơn vị? 

Câu hỏi: 67366

Câu hỏi số 2:

 Hãy nêu kết luận về công của lực điện của điện tích trong điện trường?

Câu hỏi: 67367

Câu hỏi số 3:

Trên vỏ của một tụ diện có ghi 20 μF -200V.Nối hai bản của tụ điện với hiệu điện thế 120V.Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được.

Câu hỏi: 67368

Câu hỏi số 4:

Phát biểu định luật Jun-Lenzo.Viết công thức, nêu đơn vị.

Câu hỏi: 67369

Câu hỏi số 5:

a)So sánh độ dẫn điện của kim loại và chất điện phân.

 b)Viết công thức tính khối lượng của chất được giải phóng ra ở điện cực tuân theo định luật Faraday.

c)Áp dụng: Người ta mạ lên bề mặt một tấm kim loại có diện tích 120cm2 một lớp Niken dày 0.1mm bằng phương pháp điện phân trong 2h.Tính cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân, biết Niken có khối lượng riêng là 8,8.103 kg/m3, A = 58,7; n = 2.

Câu hỏi: 67370

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình cơ bản

Cho hai điện tích q1=-10-6C, q2=10-6 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 40cm trong chân không.Xác định cường độ điện trường lên điểm M, biết MA=20cm, Mb=60cm

Câu hỏi: 67371

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình cơ bản

Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 14V, điện trở trong là 1Ω, các điện trở mạch ngoài R_{1}=4\Omega ;R_{2}=3\Omega ; R_{3}=6\Omega , điện trở  của dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế vô cùng lớn.Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế. 

Câu hỏi: 67372

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình nâng cao

Cho hai điện tích điểm q1= +3.10-8C , q2= -4.10-8C, đặt cách nhau 10 cm trong chân không.Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không.?

Câu hỏi: 67373

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình  nâng cao

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong 4Ω, các điện trở mạch ngoài R1=3Ω ,R2=6Ω và một bóng đèn 12V-8W

a.Tính điện trở mạch ngoài.

b.Tính công suất của nguồn điện.

 c. Đèn có sang bình thường không?

 Tính công suất tiêu thụ thực tế của  đèn.

Câu hỏi: 67374