Câu hỏi số 1:

 a. Phát biểu và viết công thức định luật Culông? (1,5 điểm)

b. Hai điện tích q1, q2 đặt trong không khí cách nhau một khoảng r thì tương tác với nhau một lực F. Nếu tăng đồng thời độ lớn của 2 điện tích và khoảng cách giữa chúng lên 3 lần thì lực tương tác giữa chúng sẽ tăng hay giảm hay không đổi? (0,5 điểm)

Câu hỏi: 67486

Câu hỏi số 2:

Thế nào là dòng điện không đổi?

Câu hỏi: 67487

Câu hỏi số 3:

Trình bày bản chất dòng điện trong  kim loại?  

Câu hỏi: 67488

Câu hỏi số 4:

Một electron di chuyển được đoạn đường 1cm dọc theo một đường sức điện dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường  E = 1000V/m. Tính giá trị công của lực điện trên đoạn đường trên?

Câu hỏi: 67489

Câu hỏi số 5:

Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat với anốt làm bằng đồng. Điện trở của bình điện phân là R = 2Ω. Đặt vào hai cực của bình điện phân một hiệu điện thế U = 12V. Xác định lượng đồng bám vào cực âm sau 965 giây. Cho biết F = 96500,ACu = 64, n = 2.

Câu hỏi: 67490

Câu hỏi số 6:

 chương trình chuẩn

Có hai điện tích q1 = 5.10-9C, q2 = -5.10-9C đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 10cm. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách q1 một khoảng 5cm, cách q2 một khoảng 15cm? 

Câu hỏi: 67492

Câu hỏi số 7:

 chương trình chuẩn

Một đoạn mạch chứa điện trở thuần R = 3 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch   một hiệu điện thế U = 12V. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời                     gian 30 phút? 

Câu hỏi: 67493

Câu hỏi số 8:

Chương trình chuẩn

Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn

giống  nhau, mỗi nguồn  có  suất  điện  động \zeta = 1,5V, r = 0,25 Ω.Mạch ngoài gồm bóng đèn có ghi (6V–6W), các điện trở R1 = R2 = 3 Ω, RA = 0. Bỏ qua điện trở các dây nối.

a. Tìm số chỉ của ampe kế?

b. Đèn Đ sáng bình thường không? Vì sao? 

Câu hỏi: 67494

Câu hỏi số 9:

Chương trình nâng cao 

Có hai điện tích q1 = -5.10-9C, q2 = 5.10-9C đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 10cm. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách q1 một khoảng 15cm, cách q2 một khoảng 5cm?

Câu hỏi: 67495

Câu hỏi số 10:

Chương  trình nâng cao 

Cho hai bóng đèn Đ1(110V – 25W), Đ2 (110V – 100W).

a. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn vào mạng điện 220V được không?

b. Đèn nào sẽ dễ bị hỏng (cháy)

Câu hỏi: 67516

Câu hỏi số 11:

Chương trình nâng cao 

Cho  mạch  điện  như hình vẽ. Các nguồn

giống  nhau,  mỗi nguồn  có  suất  điện  động \zeta  = 1,5V,

r = 0,25 Ω. Mạch ngoài gồm bóng đèn có ghi (3V–3W),

các điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 3 Ω, RA = 0. Bỏ qua điện trở

các dây nối.

a. Tìm số chỉ của ampe kế? 

b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong 5 phút?

 

Câu hỏi: 67523