Câu hỏi số 1:

Cho hai điện tích  q1=4.10-8C và q2  đặt trong chân không thì hút nhau một lực có độ lớn là 1,8.10-4N. Biết q1 cách q2 là 20cm. Tìm q2

Câu hỏi: 67767

Câu hỏi số 2:

Cho dòng điện qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anot bằng Cu. Biết đương lượng điện hóa của đồng k = 3,3.10-7 kg/C. Để trên catot xuất hiện 0,33 kg đồng thì điện tích qua bình điện phân phải bằng bao nhiêu ? 

Câu hỏi: 67768

Câu hỏi số 3:

Dành cho chương trình cơ bản 

Mặt trong của màng tế bào trong cơ thể sống đang tích điện âm, mặt ngoài mang điện tích dương. Hiệu điện thế giữa hai mặt này bằng 0,07V. Màng tế bào dày 8.10-9. Tính cường độ điện trường trong màng tế bào.

Câu hỏi: 67769

Câu hỏi số 4:

Dành cho chương trình cơ bản 

Một đoạn mạch điện có U = 200V. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là 2A.

a) Tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 1h20phút.

b)  Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch.

Câu hỏi: 67770

Câu hỏi số 5:

Dành cho chương trình cơ bản 

Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ

trong đó nguồn điện có suất điện động và điện trở trong là \zeta=6V; r = 2Ω các điện trở mạch ngoài lần lượt là R1=4Ω; R2= 12Ω; R3=6Ω

a. Tính cường độ dòng điện qua điện trở R2

b. Hiệu suất của nguồn điện.

Câu hỏi: 67771

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình nâng cao 

Hai tấm kim loại phẳng, rộng, đặt song song, cách nhau 2cm, được nhiễm điện trái dấu và cùng độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9J. Hãy xác  định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại đó

Câu hỏi: 67772

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình nâng cao 

Một bong đèn Đ(200V – 100W) . Hỏi cần phải mắc nối tiếp với đèn them vào mạch điện trở R bằng bao nhiêu để đèn sang bình thường ở hiệu điện thế la220V

Câu hỏi: 67773

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình nâng cao 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ

trong đó suất điện động và điện trở trong các nguồn điện tương ứng là \zeta _{1}=1,5V,r_{1}=1\Omega ;\zeta _{2}=3V,r_{2}=2\Omega Các điện trở ở mạch ngoài là

R_{1}=6\Omega ;R_{2}=12\Omega ;R_{3}=36\Omega

a. Tính cường độ dòng điện qua mạch.

b. Công suất tiêu thụ điện năng P2 của điện trở R2

Câu hỏi: 67774

Câu hỏi số 9:

Bản chất của dòng điện trong kim loại ? Hạt tải điện trong kim loại là hạt nào ? 

Câu hỏi: 67950

Câu hỏi số 10:

Cường độ điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ? Đơn vị cường độ điện trường là gì ?

Câu hỏi: 67951

Câu hỏi số 11:

Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện ? Đại lượng này được xác định như thế nào ? 

Câu hỏi: 67952