Câu hỏi số 1:

Phát biểu và viết biểu thức của định luật Cu-lông. (giải thích và ghi đơn vị các đại lượng)

Câu hỏi: 67753

Câu hỏi số 2:

Thế nào là dòng điện không đổi. Viết biểu thức tính cường độ dòng điện không đổi.

Câu hỏi: 67754

Câu hỏi số 3:

Giải thích nguyên nhân gây ra điện trở trong kim loại.

Câu hỏi: 67755

Câu hỏi số 4:

Tính cường độ điện trường và vẽ véctơ cường độ điện trường do một điện tích điểm Q= -8.10-9C gây ra tại một điểm M cách nó 2cm trong môi trường có hằng số điện môi ε = 2

Câu hỏi: 67756

Câu hỏi số 5:

Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Đương lượng điện hóa của niken là k = 0,30 g/C. Khi cho dòng điện có cường độ 4 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian 30 phút thì khối lượng của niken bám vào catôt bằng bao nhiêu?  

Câu hỏi: 67757

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình cơ bản 

Hai điện tích điểm như nhau có đô lớn 5.10-9C đặt trong chân không, lực đẩy giữa chúng là 2,5.10-4N. Tìm khoảng cách giữa chúng.

Câu hỏi: 67758

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình cơ bản 

Cho dòng điện không đổi có cường độ 0,5 A chạy qua bóng đèn.Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn trong 10 phút.

Câu hỏi: 67759

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình cơ bản 

Cho mạch điện sau: 

Mỗi nguồn có cùng suất điện động và điện trở trong\zeta =6V ;r=2\Omega ;R_{1}=3\Omega ;R_{2}=6\Omega  

Tính cường độ dòng điện chạy qua R1?

Câu hỏi: 67760

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình nâng cao 

Một electron bay từ bản dương sang bản âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo một đường thẳng MN dài 4 cm, có phương làm với đường sức điện một góc 600. Biết cường độ điện trường trong tụ là 1000 V/m. Công của lực điện trong dịch chuyển này là bao nhiêu?

Câu hỏi: 67761

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao 

Mắc một dây có điện trở 2 Ω với một pin có suất điện động 1,1 V thì có dòng điện 0,5 A chạy qua dây. Tính cường độ dòng điện nếu xảy ra đoản mạch?

Câu hỏi: 67762

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao 

Cho mạch điện như hình vẽ

 \zeta =12V;r=2\Omega

R1=4Ω, R2=6Ω

R3=5Ω, R4=7Ω

Tính cường độ dòng điện qua R1?

Câu hỏi: 67763