Câu hỏi số 1:

Một vật dao động điều hoà sẽ đổi chiều khi:

Câu hỏi: 69639

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 69641

Câu hỏi số 3:

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm:

Câu hỏi: 69642

Câu hỏi số 4:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=Acos(omega t+varphi )  . Cơ năng của con lắc:

Câu hỏi: 69643

Câu hỏi số 5:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=6cos(\pi t)(cm) , thời gian ngắn nhất vật đi từ x= -3cm vị trí đến x=6cm là:

Câu hỏi: 69645

Câu hỏi số 6:

Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là:

Câu hỏi: 69647

Câu hỏi số 7:

Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là:

Câu hỏi: 69648

Câu hỏi số 8:

Một con lắc lò xo gồm quả cầu có khối lượng m=100g  dao động điều hòa với phương trình x=6cos(20\pi t+\frac{\pi }{3})(cm). Độ cứng  K của lò xo là:

Câu hỏi: 69649

Câu hỏi số 9:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động là x_{1}=3cos(\omega t-\frac{\pi }{4})(cm))và  x_{2}=4cos(\omega t+\frac{\pi }{4})(cm). Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là:

Câu hỏi: 69651

Câu hỏi số 10:

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = \pi ^{2} (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là:

Câu hỏi: 69652

Câu hỏi số 11:

Con lắc lò xo thẳng đứng DĐĐH từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất mất 1,5s, tỉ số giữa độ lớn của lực đàn hồi và trọng lượng của quả cầu gắn ở đầu con lắc khi nó ở vị trí thấp nhất là 76/75, g=\pi2m/s2. Biên độ dao động là:

  

Câu hỏi: 69655

Câu hỏi số 12:

Con lắc đơn dđđh ở nơi có gia tốc trọng trường là 9,75m/s2 thì có T = 2,24s. Coi l không thay đổi, chuyển con lắc đến nơi có gia tốc trọng trường là 9,84m/s2 thì chu kì dao động của nó là

Câu hỏi: 69656

Câu hỏi số 13:

Một dải lụa dài L một đầu buộc cố định, đầu kia buông thỏng. Khi có sóng dừng xảy ra thì bước sóng dài nhất là :

Câu hỏi: 69658

Câu hỏi số 14:

Thực hiện giao thoa sóng cơ với 2 nguồn kết hợp S1 và S2 phát ra hai sóng có cùng pha và cùng biên độ là 1cm, bước sóng \lambda = 20cm. Xét điểm M cách S1 và S2 lần lượt là 50cm và 10cm, sóng tại M có biên độ:

Câu hỏi: 69659

Câu hỏi số 15:

Một sóng cơ lan truyền trong môi trường với tốc độ 60m/s và có bước sóng là 0,75m. Tần số của sóng đó là:

Câu hỏi: 69661

Câu hỏi số 16:

Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi: 69662

Câu hỏi số 17:

Một cái loa có công suất 1500mW khi mở hết công suất thì cường độ âm tại điểm nằm cách nó 250cm là bao nhiêu?

Câu hỏi: 69664

Câu hỏi số 18:

Một dây đàn hồi rất dài có đầu O DĐĐH, tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Tại điểm M trên dây cách O 25cm, điểm này dao động ngược pha với O, biết tần số có giá trị từ 32hz đến 48hz. Bước sóng của là

     

Câu hỏi: 69665

Câu hỏi số 19:

Chọn câu đúng . Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v , khi đó bước sóng được tính theo công thức

    

Câu hỏi: 69666

Câu hỏi số 20:

Câu hỏi: 69667

Câu hỏi số 21:

Đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp, nếu điện áp 2 đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện, ta có thể kết luận:

Câu hỏi: 69668

Câu hỏi số 22:

Tại một nơi trên mặt đất, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn:

Câu hỏi: 69669

Câu hỏi số 23:

,

với biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB có dạng u=120\sqrt{2}cos100\pi t V

Câu hỏi: 69670

Câu hỏi số 24:

Một cuộn dây có điện trở thuần r mắc nối tiếp với một tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi. Khi đó hiệu điện thế hai đầu cuộn dây lệch pha \frac{\pi }{2} so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Biểu thức nào sau đây là đúng

Câu hỏi: 69671

Câu hỏi số 25:

Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là một nam châm điện gồm 10 cặp cực. Để phát ra dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz thì vận tốc quay của rôto phải bằng

 

Câu hỏi: 69673

Câu hỏi số 26:

Câu hỏi: 69674

Câu hỏi số 27:

Cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch khi đoạn mạch đó có:

Câu hỏi: 69675

Câu hỏi số 28:

Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 69677

Câu hỏi số 29:

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng:

Câu hỏi: 69678

Câu hỏi số 30:

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là:

Câu hỏi: 69679

Câu hỏi số 31:

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha dựa trên

Câu hỏi: 69680

Câu hỏi số 32:

Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là u=220cos100\pi t (V) . Điện áp hiệu dụng là

Câu hỏi: 69682

Câu hỏi số 33:

Một con lắc đơn dao động với chu kỳ T. Nếu tăng khối lượng của con lắc lên 2 lần thì chu kỳ dao động của nó:

Câu hỏi: 69683

Câu hỏi số 34:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình:x=Acos(\omega t)  Gia tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:

Câu hỏi: 69684

Câu hỏi số 35:

Chọn câu trả lời đúng . Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào 

Câu hỏi: 69685

Câu hỏi số 36:

Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20cm với phương trình dao động: u1 = u2 = cos \omegat cm. Bước sóng \lambda= 8cm. Biên độ sóng không đổi. Gọi I là một điểm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với các nguồn A,B  và gần trung điểm O của AB nhất. khoảng cách OI đo được là:

Câu hỏi: 69687

Câu hỏi số 37:

Chọn hệ thức đúng:Trong một máy biến áp lý tưởng, có các hệ thức sau:

Câu hỏi: 69688

Câu hỏi số 38:

Mắc  một tụ điện C=\frac{10^{-3}}{2\pi }F  vào điện áp u_{AB}=80\sqrt{2}cos100\pi t(V) .Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là

Câu hỏi: 69691

Câu hỏi số 39:

Trong mạch điện xoay chiều, năng lượng từ trường trong cuộn cảm cực đại khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng

Câu hỏi: 69692

Câu hỏi số 40:

 Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. Biết điện trở thuần R = 25\Omega , cuộn dây thuần cảm có L = \frac{1}{\pi } H. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha  \frac{\pi }{4}so vời cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

Câu hỏi: 69694