Câu hỏi số 1:

Khi một vật dao động điều hòa thì

 

Câu hỏi: 69526

Câu hỏi số 2:

Công thức nào sau đây đ­­ược dùng để tính chu kì dao động của con lắc đơn

Câu hỏi: 69530

Câu hỏi số 3:

Tìm Câu trả lời đúng khi nói về dao động điều hòa

Câu hỏi: 69533

Câu hỏi số 4:

Chọn Câu sai: Cơ năng của một vật dao động điều hòa:

Câu hỏi: 69534

Câu hỏi số 5:

Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ rệt nhất khi

Câu hỏi: 69535

Câu hỏi số 6:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động là:

x_{1}=3cos(\omega t-\frac{\pi }{4})(cm)  và  x_{2}=4cos(\omega t+\frac{\pi }{4})(cm). Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là

Câu hỏi: 69544

Câu hỏi số 7:

Một vật dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz và có biên độ 0,020 m. Vận tốc cực đại của nó bằng:

Câu hỏi: 69549

Câu hỏi số 8:

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy \pi ^{2}= 10 . Dao động của con lắc có chu kì là:

Câu hỏi: 69552

Câu hỏi số 9:

Chọn đáp án đúng. Một con lắc đơn gồm vật  nặng khối lượng m, chiều dài l, dao động với tần số f. Nếu giảm khối lượng của vật đi 2 lần thì tần số  f' của con lắc là:

Câu hỏi: 69555

Câu hỏi số 10:

Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 10 g và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa trên quỹ đạo dài  4 cm, tần số 5 Hz. Lúc t = 0, vật ở vị trí cân bằng và bắt đầu đi theo hướng dương. Biểu thức tọa độ của vật theo thời gian là:

Câu hỏi: 69559

Câu hỏi số 11:

Vật có khối lượng m = 100 g treo vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Kéo vật xuống dưới VTCB 1 cm rồi truyền cho vật vận tốc 20 cm/s hướng thẳng lên để vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là:

Câu hỏi: 69561

Câu hỏi số 12:

Trong hiện tượng giao thoa sóng với hai nguồn đồng pha, những điểm trong vùng giao thoa không dao động khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn là:

Câu hỏi: 69563

Câu hỏi số 13:

Sóng ngang truyền được trong các môi trường nào?

Câu hỏi: 69565

Câu hỏi số 14:

Chọn một phát biểu đúng khi nói về độ to của âm :

Câu hỏi: 69567

Câu hỏi số 15:

Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 69568

Câu hỏi số 16:

Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là

Câu hỏi: 69570

Câu hỏi số 17:

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:

Câu hỏi: 69575

Câu hỏi số 18:

Một người quan sát trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

Câu hỏi: 69578

Câu hỏi số 19:

Sóng dừng trên dây dài 1m với vật hai đầu cố định, có một múi. Bước sóng là:

Câu hỏi: 69580

Câu hỏi số 20:

Tại hai điểm A và B cách nhau 16cm trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 100cm/s . Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là

Câu hỏi: 69585

Câu hỏi số 21:

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

Câu hỏi: 69587

Câu hỏi số 22:

Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ

Câu hỏi: 69588

Câu hỏi số 23:

Mạch điện RLC có cộng hưởng. Kết luận nào sau đây là không đúng ?

Câu hỏi: 69589

Câu hỏi số 24:

Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến áp:

Câu hỏi: 69592

Câu hỏi số 25:

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 2 lần thì cảm kháng của cuộn cảm

Câu hỏi: 69594

Câu hỏi số 26:

Đặt vào hai đầu tụ điện C=\frac{10^{-4}}{\pi }(F)  một điện áp xoay chiều u = 141cos(100\pit)V. Cường độ dòng điện qua tụ điện là

Câu hỏi: 69598

Câu hỏi số 27:

Một cuộn dây khi mắc vào điện áp xoay chiều 50V – 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

Câu hỏi: 69600

Câu hỏi số 28:

Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu điện trở R = 100 cú biểu thức :u=100\sqrt{2}cos(\omega t)(V) .Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1phút l

Câu hỏi: 69603

Câu hỏi số 29:

Cho dòng điện i=2\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})(A) chạy qua một đoạn mạch điện. Viết biểu thức điện áp ở hai đầu mạch biết điện áp cực đại là 120 V và điện áp trễ pha \frac{\pi }{3} với cường độ dòng điện qua mạch :

Câu hỏi: 69609

Câu hỏi số 30:

Đoạn mạch gồm điện trở R = 200 W nối tiếp với cuộn thuần cảm L = \frac{2}{\pi } H, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 400\sqrt{2} cos (100\pi t ) (V) . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và hai đầu cuộn cảm là 

Câu hỏi: 69622

Câu hỏi số 31:

Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng Z_{C}= 200\Omega  và một cuộn cảm có cảm kháng Z_{L}=100\Omega  mắc nối tiếp. Điện áp tại hai đầu cuộn cảm có dạng u_{L}=100cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})(V) . Biểu thức điện áp ở hai đầu tụ điện có dạng:

Câu hỏi: 69624

Câu hỏi số 32:

Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 200 vòng, có các cạnh 15cm và 20cm quay đều trong từ trường với vận tốc 1200 vòng/phút. Biết từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ \overrightarrow{B}

 vuông góc với trục quay và B=0,05T. Giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều là:

Câu hỏi: 69625

Câu hỏi số 33:

Một vật dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu hỏi: 69626

Câu hỏi số 34:

Phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox có dạng x = Acos(2t + \frac{\pi }{3} ) . Gốc thời gian được chọn lúc nào ?

Câu hỏi: 69627

Câu hỏi số 35:

Đại lượng nào kể sau của sóng cơ học không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng?

Câu hỏi: 69628

Câu hỏi số 36:

Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình u=4cos(4\pi t-\frac{\pi }{4})(cm)  .Biết dđ tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là \frac{\pi }{3} .Tốc độ truyền của sóng đó là

Câu hỏi: 69630

Câu hỏi số 37:

Chọn Câu Đúng. Dòng điện xoay chiều là dòng điện:

Câu hỏi: 69631

Câu hỏi số 38:

Khi có cộng hưởng điện xảy ra thì

Câu hỏi: 69632

Câu hỏi số 39:

.Một máy phát điện xoay chiều một pha sản xuất ra suất điện động có biểu thức: e=100\sqrt{2}cos(100\pi t)(V).Nếu rôto quay 600 vòng/phút thì số cặp cực là:

Câu hỏi: 69635

Câu hỏi số 40:

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 

Câu hỏi: 69636