Câu hỏi số 1:

 a. Phát biểu và viết công thức của định luật Sác- lơ?

b. Định nghĩa và viết công thức tính thế năng trọng trường của một vật? 

Câu hỏi: 76556

Câu hỏi số 2:

 a. Nội dung của thuyết động học phân tử của chất khí?

     b.Hệ cô lập (hệ kín) là gì? Phát biểu định luật bảo toàn động lượng? 

Câu hỏi: 76557

Câu hỏi số 3:

 Người ta nén đẳng nhiệt 10 (l)  khí lý tưởng ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 1270C xuống còn 5 lit.

a. Tính áp suất lúc sau của khí.

b. Sau đó người ta lại dãn nở đẳng áp lượng khí trên cho đến khi khí tăng thêm 1000C.Tính thể tích lúc sau của khí

Câu hỏi: 76558

Câu hỏi số 4:

  Một vật có khối lượng m trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A của một mặt phẳng dài AB = 5m, nghiêng một góc 300 so với phương ngang, lấy g = 10m/s2.Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Chọn gốc thế năng tại chân của mặt phẳng nghiêng(tại B).

          a.Tính vận tốc của vật tại B. (Dùng định luật bảo toàn cơ năng)      

          b.Tới B vật tiếp tục chuyển động trên đường nằm ngang BC. Tại C vật có vận tốc 4m/s, Biết hệ số ma sát trên đường BC là μ = 0,2. Tìm quãng đường BC.( Áp dụng định lý về động năng)

Câu hỏi: 76559

Câu hỏi số 5:

   Dành cho chương trình cơ bản

a.Phát biểu và viết công thức của nguyên lí I nhiệt động lực học? Cho biết quy ước về dấu của các đại lượng trong công thức của nguyên lí I nhiệt động lực học.

b.Áp dụng: Người ta truyền cho khí trong xy-lanh nhiệt lượng 150J. Khí nở ra thực hiện công 100J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí? 

Câu hỏi: 76560

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình nâng cao

a.Phát biểu và viết biểu thức định luật Béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang.

b.Một thanh trụ đường kính 5 cm làm bằng nhôm có suất Y-âng là E =7.1010 Pa. Thanh này đặt thẳng đứng trên một đế rất chắc để chống đỡ một mái hiên. Mái hiên tạo một lực nén thanh là 3450N. Hỏi độ biến dạng tỉ đối của thanh ∆l/l0 là bao nhiêu?

Câu hỏi: 76561