Câu hỏi số 1:

Định nghĩa động lượng của 1 vật, biểu thức nêu tên và đơn vị? 

Câu hỏi: 76179

Câu hỏi số 2:

Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng và viết biểu thức? 

Câu hỏi: 76180

Câu hỏi số 3:

  Tại sao khi bơm căng quả bóng và buộc chặt lại thì lâu ngày ta thấy quả bóng xẹp dần? 

Câu hỏi: 76181

Câu hỏi số 4:

 Định nghĩa thế năng trọng trường, viết biểu thức, nêu tên và đơn vị các đại lượng? 

Câu hỏi: 76182

Câu hỏi số 5:

 Viết hệ thức phương trình trạng thái khí lí tưởng? Từ đó suy ra hệ thức trong các đẳng quá trình chất khí? 

Câu hỏi: 76183

Câu hỏi số 6:

Khi gắn một vật nhỏ vào đầu dưới của lò xo thì lò xo bị biến dạng 3cm. Tìm độ cứng lò xo khi thế năng đàn hồi là 0,045J?

Câu hỏi: 76184

Câu hỏi số 7:

Cho một khối khí lí tưởng có khối lượng xác định ở nhiệt độ t1=1770C, áp suất p1=3atm và thể tích V1=30 lít. Khối khí được biến đổi liên tiếp qua hai quá trình:

-         Quá trình 1: Nung nóng đẳng áp, nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi.

-         Quá trình 2: Nén đẳng nhiệt về lại thể tích ban đầu.

Tính các thông số V2, p3

Câu hỏi: 76185

Câu hỏi số 8:

Hãymô tả quá trình biến đổi trạng thái của khối khí xác định qua đồ thị như hình vẽ? 

Câu hỏi: 76186

Câu hỏi số 9:

Một quả bóng nặng 1kg được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 10m/s tại mặt đất. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí.

Tìm cơ năng của bóng? Tìm độ cao mà vật có thế năng bằng 1/3 động năng? 

Câu hỏi: 76187