Câu hỏi số 1:

Phát biểu và viết biểu thức của định luật Sác-lơ? Thế nào là đường đẳng tích?

Câu hỏi: 76909

Câu hỏi số 2:

Khí lý tưởng là gì? Viết phương trình trạng thái khí lý tưởng?

Câu hỏi: 76911

Câu hỏi số 3:

Phát biểu nội dung định lý động năng? Viết biểu thức? Nêu rõ từng phần trong biểu thức?

Câu hỏi: 76916

Câu hỏi số 4:

Phát biểu và viết biểu thức về định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng duy nhất của trọng lực? 

Câu hỏi: 76925

Câu hỏi số 5:

Một vật có trọng lượng là 10N, chuyển động với vận tốc 10(m/s). Tính động năng của vật?

Cho g = 10m/s2.

Câu hỏi: 76931

Câu hỏi số 6:

Một vật khối lượng 200g được thả rơi tự do từ độ cao 40m so với mặt đất (bỏ qua lực cản không khí). Cho g = 10m/s2. Chọn gốc thế năng ở mặt đất.

a) Tính cơ năng của vật?

b) Ở độ cao 10m so với mặt đất, vật có vận tốc bằng bao nhiêu ?

Câu hỏi: 76933

Câu hỏi số 7:

Một ô tô có m = 1000kg đang chuyển động với vận tốc 20m/s trên đường nằm ngang thì tài xế tắt máy, hãm phanh. Xe trượt thêm 50m rồi dừng lại. Cho g = 10m/s2.

a) Tính công của lực ma sát? (Dùng định lý động năng).

b) Tính hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt đường?

Câu hỏi: 76935

Câu hỏi số 8:

Một khối khí lý tưởng có khối lượng 12g, có áp suất 4atm, thể tích 500cm3 biến đổi đẳng nhiệt đến khi khối lượng riêng là 12g/l.

a) Tính áp suất của khối khí sau quá trình đẳng nhiệt?

b) Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi của khí trong hệ tọa độ (p, V).

Câu hỏi: 76937