Câu hỏi số 1:

Nêu định nghĩa của động năng. Công thức, đơn vị của động năng.

Câu hỏi: 77207

Câu hỏi số 2:

 Định nghĩa cơ năng của một vật, viết công thức  

Một ô tô chuyển động lên dốc nghiêng có độ cao h (so với mặt đất) với vận tốc không đổi. Hỏi cơ năng của vật trên quãng đường trên có bảo toàn không (nếu coi ma sát trên mặt nghiêng là không đáng kể). Giải thích.

Câu hỏi: 77209

Câu hỏi số 3:

Phát biểu định luật Charles ( Sac-lơ ) theo nhiệt độ T viết công thức, đơn vị .Vẽ đường đẳng tích trong hệ tọa độ (0p ,0T )

Câu hỏi: 77210

Câu hỏi số 4:

Phát biểu, viết công thức của định luật Gay-Lussac( Gay–Luy-xác).

Câu hỏi: 77211

Câu hỏi số 5:

Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì va chạm vào một vật khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Tính vận tốc của hai vật sau va chạm. 

Câu hỏi: 77213

Câu hỏi số 6:

 Một ô tô chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang với tốc độ 75,6 km/h . Biết công suất của động cơ ô tô là 6300w. Tính lực ma sát do mặt đường tác dụng lên ô tô?

Câu hỏi: 77214

Câu hỏi số 7:

 Một quả bóng khối lượng 400g, được một cầu thủ sút phạt đền cách cầu môn 11m, quả bóng bay thẳng đến chạm xà ngang cao 2,5 m với vận tốc 20m/s. Tính vận tốc quả bóng lúc đầu, biết lực cản không khí ngược hướng chuyển động có độ lớn là 5N? Lấy g=10m/s2.

Câu hỏi: 77215

Câu hỏi số 8:

Một khối khí thể tích 10l, nhiệt độ 27oC, áp suất 1atm biến đổi qua hai quá trình liên tiếp: quá trình 1, đẳng tích áp suất tăng gấp đôi; quá trình 2, đẳng áp thể tích sau cùng là 15l.

a/ Tìm nhiệt độ sau cùng của khí

b/ Vẽ đồ thị quá trình biến đổi trong hệ (0p,0V)

Câu hỏi: 77216