Câu hỏi số 1:

Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

Câu hỏi: 77289

Câu hỏi số 2:

 Hãy nêu định nghĩa động lượng ?

Câu hỏi: 77292

Câu hỏi số 3:

Phát biểu và viết công thức của định luật Bôi - lơ – Ma - ri - ốt?

Câu hỏi: 77293

Câu hỏi số 4:

Khí lí tưởng là chất khí như thế nào? Viết phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

Câu hỏi: 77295

Câu hỏi số 5:

Một hành khách bắt đầu kéo một vali nặng 20kg đi trong sân bay trên quãng đường dài 25 m với lực kéo có độ lớn 40 N hợp với phương ngang một góc 600 . Lực ma sát lăn giữa bánh xe và mặt sàn bằng 0,01 trọng lượng của vali, cho g = 10m/s2. Hãy xác định tốc độ lúc sau của cái vali?

Câu hỏi: 77296

Câu hỏi số 6:

 Một săm xe máy được bơm không khí ở 20°C và áp suất 2 atm. Hỏi săm có bị nổ không khi để ngoài nắng có nhiệt độ 42°C? Coi sự tăng thể tích của săm là không đáng kể và săm chỉ chịu áp suất tối đa là 2,5 atm.

Câu hỏi: 77297

Câu hỏi số 7:

      Cho chu trình như hình bên.

      Hãy xác định các thông số còn lại của các trạng thái?

Câu hỏi: 77302

Câu hỏi số 8:

 Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc nghiêng dài 8m, cao  4m. Tính vận tốc của vật ở chân dốc trong 2 trường hợp:

a. Bỏ qua ma sát.

b. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là µ = 0,2

    Lấy g = 10m/s2.  

Câu hỏi: 77304