Câu hỏi số 1:

a) Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng?  

b)Áp dụng: Tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách  giữa không khí và môi trường trong suốt chiết suất n = √2  dưới góc tới 45o thì  có một phần bị phản xạ và một phần bị khúc xạ.Tính góc hợp bởi tia tới và tia khúc xạ 

Câu hỏi: 76859

Câu hỏi số 2:

a)Lăng kính là gì? Nêu các đặc trưng quang học của lăng kính.

b)Định nghĩa và viết biểu thức: Suất điện động cảm ứng trong mạch kín?

Câu hỏi: 76888

Câu hỏi số 3:

Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có hiện tượng phản xạ toànphần?

Viết công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần? Thấu kính là gì ? 

Câu hỏi: 76895

Câu hỏi số 4:

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, A trên trục chính qua thấu kính hội tụ có tiêu cự

f = 20cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 2 lần vật AB ( A’B’ = 2 AB).

a) Xác định vị trí vật và ảnh.

b) Vẽ hình. 

Câu hỏi: 76896

Câu hỏi số 5:

 Dành cho ban cơ Bản

Một ống dây dài = 30cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng d = 8cm có dòng điện với cường độ I = 2A đi qua.

          a. Tính độ tự cảm của ống dây và từ thông qua mỗi vòng dây.

          b. Thời gian ngắt dòng điện là   ∆t = 0,1s, tính độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.

Câu hỏi: 76901

Câu hỏi số 6:

Dành cho ban nâng cao

Một bể nước có thành cao 80 cm, ánh sáng chiếu theo phương nghiêng góc  so với mặt nước trong bể. Hãy vẽ hình và xác định độ dài bóng đen ở đáy bể khi chiều cao lớp nước trong bể là 60 cm. cho biết chiết suất của nước là n = 4/3. 

Câu hỏi: 76904