Câu hỏi số 1:

 Dòng điện cảm ứng là gì? Phát biểu định luật Len – xơ về chiều của dòng điện cảm ứng.

Câu hỏi: 76974

Câu hỏi số 2:

Phát biểu và viết biểu thức của định luật Fa – ra – đây về cảm ứng điện từ ( giải thích các đại lượng trong công thức).

Câu hỏi: 76975

Câu hỏi số 3:

Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng và viết công thức của định luật dạng đối xứng.

Câu hỏi: 76976

Câu hỏi số 4:

Phản xạ toàn phần là gì? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần.

Câu hỏi: 76977

Câu hỏi số 5:

Vật AB cao 10 cm đặt vuông góc với trục chính ( A trên trục chính) của một thấu kính L có tọa độ D = 2,5dp cho ảnh ảo A’B’ cách thấu kính 40 cm.

a. L là thấu kính gì ? Tính tiêu cự L. 

b.Xác định vị trí của vật AB đối với L.

c. Tính số phóng đại ảnh và chiều cao của ảnh A’B’. 

d. Vẽ ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi. 

Câu hỏi: 76978