Câu hỏi số 1:

 Nêu hiện tượng phản xạ toàn phần. Vẽ hình biểu diễn, chú thích.

Câu hỏi: 76967

Câu hỏi số 2:

Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng.

Câu hỏi: 76968

Câu hỏi số 3:

Nêu cấu tạo lăng kính.

Câu hỏi: 76969

Câu hỏi số 4:

Một tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc xạ 300. Khi tia sáng đi từ chất lỏng ra không khí, để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc tới i phải thỏa bao nhiêu?

Câu hỏi: 76970

Câu hỏi số 5:

Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm. Xác định độ tụ của thấu kính? 

Câu hỏi: 76971

Câu hỏi số 6:

Một vật sáng AB cao 2cm đặt trước thấu kính hội tụ có f= 30cm và cách thấu kính 60cm. Xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh, độ phóng đại ảnh, độ lớn ảnh và vẽ ảnh.

Câu hỏi: 76972

Câu hỏi số 7:

Cho một thấu kính hội tụ. Một vật sáng AB đặt trước thấu kính cho ảnh cao gấp 2 lần vật và cách vật 90 cm. Biết ảnh hứng được trên màn (ảnh thật). Xác định tiêu cự của thấu kính.

Câu hỏi: 76973