Câu hỏi số 1:

Phát biểu và viết công thức định luật Faraday về cảm ứng điện từ ?

Câu hỏi: 76457

Câu hỏi số 2:

Phân biệt hiện tượng tự cảm và hiện tượng cảm ứng điện từ ?

Câu hỏi: 76458

Câu hỏi số 3:

Sự điều tiết của mắt là gì ?

Câu hỏi: 76460

Câu hỏi số 4:

Một ống dây dài 40(cm) có 600 vòng dây , đường kính của ống dây là 10(cm) . Cho một dòng điện không đổi có cường độ 2(A) chạy qua ống.

a)     Tính độ lớn của cảm ứng từ do dòng điện tạo ra trong lòng ống dây ?

b)     Tính hệ số tự cảm của ống dây ?

Câu hỏi: 76461

Câu hỏi số 5:

Một người cận thị chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 15(cm) đến 45(cm) .

a)     Để sửa tật cận thị , người ấy phải đeo kính gì để có thể quan sát được đến vô cực mà không điều tiết , tính độ tụ của kính ?  Biết rằng kính đeo sát mắt .

b)     Nếu người ấy chỉ đeo kính có độ tụ -2(dp) và cách mắt 2(cm) thì có thể quan sát không điều tiết vật ở xa nhất cách mắt bao nhiêu ?

Câu hỏi: 76462

Câu hỏi số 6:

Một thấu kính hội tụ có độ tụ là 10(dp) .Vật sáng AB đặt  vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính 7,5(cm) .

a)     Xác định vị trí và độ lớn của ảnh qua thấu kính ?

b)     Vẽ hình vật , ảnh đúng tỉ lệ ?

Câu hỏi: 76463