Câu hỏi số 1:

 Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì

   

Câu hỏi: 77471

Câu hỏi số 2:

Chất phóng xạ _{53}^{131}\textrm{I}   sau 48 ngày thì độ phóng xạ giảm bớt 87,5%. Tính chu kì bán rã của iôt

        

Câu hỏi: 77472

Câu hỏi số 3:

Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

Câu hỏi: 77474

Câu hỏi số 4:

Biết phản ứng nhiệt hạch _{1}^{2}\textrm{D}+_{1}^{2}\textrm{D}\rightarrow _{2}^{3}\textrm{He}+n tỏa ra một năng lượng bằng 3,25MeV. Biết độ hụt khối của _{1}^{2}\textrm{D} =0,024u là \Delta m_{D} và 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân  là:

Câu hỏi: 77482

Câu hỏi số 5:

Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,330 µm. để triệt tiêu dòng quang điện cần một hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là 1,38 V. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là

        

Câu hỏi: 77491

Câu hỏi số 6:

Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 7 ngày. Nếu lúc đầu có 800g chất ấy thì sau bao lâu còn lại 100g :         

     

Câu hỏi: 77496

Câu hỏi số 7:

Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 2mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 3m, ánh sáng dùng có bước sóng λ = 0,6mm. Bề rộng của giao thoa trường là 1,5cm. Số vân sáng N1, vân tối N2có được là....

Câu hỏi: 77503

Câu hỏi số 8:

Biết bán kính Bo là r0=5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử hidro là:

Câu hỏi: 77507

Câu hỏi số 9:

Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là:

Câu hỏi: 77514

Câu hỏi số 10:

Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào catôt của một tế bào quang điện, được làm bằng Na. Giới hạn quang điện của Na là 0,50 µm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là

Câu hỏi: 77524

Câu hỏi số 11:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, a = 1,5mm; D = 2m, hai khe được chiếu sáng đồng thời hai bức xạ λ 1 = 0,45 μm và λ 2 = 0,6 μm. Vị trí vân sáng cùng màu và kề vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm một khoảng:

Câu hỏi: 77528

Câu hỏi số 12:

Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân _{11}^{23}\textrm{Na} 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c 2. Năng lượng liên kết của _{11}^{23}\textrm{Na} bằng

Câu hỏi: 77532

Câu hỏi số 13:

Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là

Câu hỏi: 77533

Câu hỏi số 14:

Chiếu một bức xạ có bước sóng  λ= 0,15 µm vào catốt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catốt có giới hạn quang điện λ0 = 0,30 µm. Động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện có giá trị là:

Câu hỏi: 77534

Câu hỏi số 15:

Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân là

Câu hỏi: 77535

Câu hỏi số 16:

Trong các sóng điện từ sau đây sóng nào có bước sóng ngắn nhất.

Câu hỏi: 77536

Câu hỏi số 17:

Công suất của nguồn sáng là 2,5W. Biết nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 0,3 m. Số phôtôn tới catôt trong một đơn vị thời gian bằng

Câu hỏi: 77537

Câu hỏi số 18:

Cho cường độ dòng quang điện bão hoà là 24μA . Số electrôn quang điện đập vào anôt trong mỗi giây:

        

Câu hỏi: 77538

Câu hỏi số 19:

Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman là 1220 nm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai của dãy Banme là 0,656µm và 0,4860µm. Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Laiman là

Câu hỏi: 77539

Câu hỏi số 20:

Dùng thuyết lượng tử ánh sáng giải thích được:

Câu hỏi: 77540

Câu hỏi số 21:

Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô , bốn vạch màu có thể thấy là:

Câu hỏi: 77541

Câu hỏi số 22:

Tác dụng của ống chuẩn trực trong máy phân tích quang phổ là

  

Câu hỏi: 77542

Câu hỏi số 23:

Trong phương trình phản ứng hạt nhân A+B\rightarrow C+D; gọi m0 = mA + mB , m = mC + mD là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân tương tác và tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sản phẩm. Phản ứng hạt nhân là tỏa năng lượng khi:

Câu hỏi: 77543

Câu hỏi số 24:

Các đồng vị có đặc điểm

Câu hỏi: 77544

Câu hỏi số 25:

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào

 

Câu hỏi: 77545

Câu hỏi số 26:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, khoảng cách giữa vân tối thứ 5 và vân sáng bậc 2 cùng phía là 2,8mm. Xác định khoảng cách giữa vân tối thứ 3 và vân sáng bậc 1 hai bên vân trung tâm là:

Câu hỏi: 77546

Câu hỏi số 27:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8mm. Toạ độ của vân tối thứ 6 là:    

Câu hỏi: 77547

Câu hỏi số 28:

Quang phổ liên tục là:

     

Câu hỏi: 77548

Câu hỏi số 29:

Hạt nhân _{4}^{10}\textrm{Be} có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết  của hạt nhân _{4}^{10}\textrm{Be}  là

   

Câu hỏi: 77549

Câu hỏi số 30:

Một chùm ánh sáng  đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn (êlectron) ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì

Câu hỏi: 77550

Câu hỏi số 31:

Trong thí nghiệm Iâng về hiện tượng giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe 4mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2m.Biết khoảng cách từ vân sáng thứ 2 bên này đến vân sáng thứ 2 bên kia vân sáng trung tâm là 2mm. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,5 mm có

Câu hỏi: 77551

Câu hỏi số 32:

Trong phản ứng hạt nhân  _{1}^{2}\textrm{D}+_{1}^{2}\textrm{D}\rightarrow X+p; _{11}^{23}\textrm{Na}+p\rightarrow Y+_{10}^{20}\textrm{Ne}  thì X, Y lần lượt là

Câu hỏi: 77552

Câu hỏi số 33:

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

Câu hỏi: 77553

Câu hỏi số 34:

Chu kì bán rã là khoảng thời gian

 

Câu hỏi: 77554

Câu hỏi số 35:

Số prôtôn có trong 5g Radon(22286Rn)

Câu hỏi: 77555

Câu hỏi số 36:

Chọn câu đúng. Một chất phóng xạ tại thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân, có chu kì bán rã là T. Sau khoảng thời gian T/2, 2T và 3T thì số hạt nhân còn lại lần lượt là

Câu hỏi: 77556

Câu hỏi số 37:

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe cách Y – âng cách nhau 1,5 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 3 m. sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm  đến 0,75μm . Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ bậc 2 là :

Câu hỏi: 77557

Câu hỏi số 38:

Chiếu ánh sáng Mặt trời vào một lăng kính, tia sáng nào bị lệch về phía đáy nhiều nhất.

Câu hỏi: 77558

Câu hỏi số 39:

Biết công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu hỏi: 77559

Câu hỏi số 40:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về lực hạt nhân. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa

    

Câu hỏi: 77560