Câu hỏi số 1:

Tìm x biết \sqrt{x-1} = 1

Câu hỏi: 54851

Câu hỏi số 2:

Rút gọn biểu thức A = \frac{\sqrt{8}+2}{\sqrt{2}+1}

Câu hỏi: 54852

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình x2 – 6x + 8 = 0

Câu hỏi: 54853

Câu hỏi số 4:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} x+y=2\\ 2x-y=1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 54854

Cho đường thẳng  (d1) : y = x + 1

Câu hỏi số 5:

Vẽ đường thẳng (d1)

Câu hỏi: 54856

Câu hỏi số 6:

Tìm tọa độ giao điểm (d1) và (d2) : y = -x + 3 bằng phép tính

Câu hỏi: 54857

Câu hỏi số 7:

Tìm a và b để đường thẳng (d) : y = ax + b đi qua điểm M nằm trên (d2) có hoành độ bằng 2 và song song với (d1)

Câu hỏi: 54858

Cho phương trình x2 – 2x – (m -3 ) = 0    (1)

Câu hỏi số 8:

Gọi x1 + x2 là hai nghiệm của phương trình khi m = 9. Không giải phương trình, hãy tính giá trị các biểu thức x1 + x2, x1x2 và x12 + x12

Câu hỏi: 54860

Câu hỏi số 9:

Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x13 + x23 = 8

Câu hỏi: 54861

Cho đường tròn (O) đường kính AB = 6. Kéo dài AB về phía B, trên đường kéo dài lấy điểm C sao cho BC = 3. Trên đường tròn (O)  lấy điểm D sao cho BD = 3. Đường thẳng vuông góc với BC tại C cắt AD tại M

Câu hỏi số 10:

Chứng minh tứ giác BCMD nội tiếp đường tròn. Xác định tâm đường tròn này

Câu hỏi: 54863

Câu hỏi số 11:

Chứng minh : ∆ADM = ∆BCM và tam gíac AMB cân

Câu hỏi: 54864

Câu hỏi số 12:

Một hình nón có bán kính đường tròn đáy r = 5 và thể tích V = 100π

Tính chiều cao và độ dài đường sinh \l của hình nón

Câu hỏi: 54865