Câu hỏi số 1:

Tại sao dân số là một trong những vấn đề cần được quan tâm hàng đầu của nước ta hiện nay?

Câu hỏi: 56214

Câu hỏi số 2:

Công nghiệp có vai trò to lớn đối với việc phát triển kinh tế của đất nước. Anh (chị)hãy: 

1. Giải thích vì sao công nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của nước ta.

2. Trình bày những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển ngành công nghiệp.

Câu hỏi: 56217

Câu hỏi số 3:

Vẽ lược đồ Việt Nam ( chiều dài lược đồ bằng chiều dài tờ giấy thi). Điền vào lược đồ đã vẽ :

+ Các nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà, Yali, Sơn La ( đang xây dựng), Tuyên Quang (đang xây dựng).

+ Hai đô thị đặc biệt: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Câu hỏi: 56219

Câu hỏi số 4:

Phân tích mối quan hệ giữa sản xuất lương thực, thực phẩm với việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi: 56223

Câu hỏi số 5:

Trình bày thành tựu và hạn chế của việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nước ta hiện nay

Câu hỏi: 56224