Câu hỏi số 1:

Một kim loại có công thoát electon là 7,2.10-19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 µm, λ2 = 0,21 µm, λ3 = 0,32 µm, λ4 = 0,35 µm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là.

Câu hỏi: 2177

Câu hỏi số 2:

Vật A được gắn vào hai lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k1  ≠ k2,  trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo A rời khỏi vị trí cân bằng rồi buông ra. Giả sử trong suốt quá trình chuyển động hai lò xo trên luôn bị giãn.

Câu hỏi: 2179

Câu hỏi số 3:

Theo tiên đề của Bo, khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng λ21 , khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguye tử phát ra photon có bước sóng λ32 và khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng λ31 . Biểu thức xác định λ31 là:  

Câu hỏi: 2184

Câu hỏi số 4:

Một con lắc lò xo dao động với biên độ A=5cm, chu kì T=0,5s. Ở thời điểm t=0 khi vật có li độ x =2,5cm đang chuyển động theo chiều dương thì phương trình dao động của vật có dạng

Câu hỏi: 2186

Câu hỏi số 5:

Con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có khối lượng m = 0,1kg gắn với lò xo có độ cứng k, dao động điênù hòa trên mặt phẳng nằm ngang với phương trình : x(t)=2sin(10t+\frac{\pi }{2})(cm) . Động năng, thế năng tức thời của chuyển động ở các thời điểm t_{1}(x_{1}=1cm; v_{1}=-10\sqrt{3} (cm))t_{2}(x_{2}=-\sqrt{2}cm; v_{2}=-10\sqrt{2} (cm))

Câu hỏi: 2205

Câu hỏi số 6:

Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là

Câu hỏi: 2207

Câu hỏi số 7:

Một sóng cơ lan truyền trên dây, ở một thời điểm t có dạng như hình 2.1. Tốc độ lan truyền của sóng là 2m/s. Tần số dao động của dây là  

Câu hỏi: 2208

Câu hỏi số 8:

Hai viên bi nhỏ ở cách nhau 16cm dao động điều hòa với tần số f=15Hz theo phương thẳng đứng cùng liên tiếp đập vào mặt nước và cùng xuống tới độ sâu 2,0 cm tại hai điểm A và B. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v=0,30m/s. Biên độ dao động ở các điểm M nằm trên đường AB cách điểm A một khoảng bằng 4cm là:

Câu hỏi: 2214

Câu hỏi số 9:

Sóng dừng được tạo ra từ

Câu hỏi: 2215

Câu hỏi số 10:

Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

Câu hỏi: 2218

Câu hỏi số 11:

Hiệu điện thế hiệu dụng của mạng điện dân dụng bằng 220V. Gía trị biên độ của hiệu điện thế đó bằng

Câu hỏi: 2220

Câu hỏi số 12:

Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì

Câu hỏi: 2221

Câu hỏi số 13:

Trong mạch xoay chiều, điện năng tiêu thụ trung bình trong một chu kì phụ thuộc vào

Câu hỏi: 2224

Câu hỏi số 14:

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 500nm đến 575nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Gía trị của λ là

Câu hỏi: 2227

Câu hỏi số 15:

Trong một máy phát điện 3 pha, khi suất điện động ở một pha đạt giá trị cực đại e1 = E0 thì các suất điện động kia đạt các giá trị

Câu hỏi: 2230

Câu hỏi số 16:

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

Câu hỏi: 2233

Câu hỏi số 17:

Một máy giảm thế có hai cuộn dây N = 100 vòng và N' = 500 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 100V thì hiệu điện thế ở đầu cuộn thứ nhất sẽ bằng

Câu hỏi: 2237

Câu hỏi số 18:

Các công thức tương ứng giữa dao động điện từ và dao động cơ học con lắc lò xo là:

Câu hỏi: 2242

Câu hỏi số 19:

Trong thực tế mạch dao động LC tắt dần vì

Câu hỏi: 2572

Câu hỏi số 20:

Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung 4200pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 275µH, điện trở thuần 0,5Ω. Phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V.

Câu hỏi: 2575

Câu hỏi số 21:

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng:       

Câu hỏi: 2581

Câu hỏi số 22:

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cực được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm.. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8nm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

Câu hỏi: 2588

Câu hỏi số 23:

Chiếu một chùm sáng hẹp vào mặt bên một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5O theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Chùm tia ló hắt lên màn ảnh đặt song song với mặt phẳng phân giác nói trên và cách mặt phẳng này 2,2m. Cho biết chiết suất của thủy tinh làm lăng kính đối phó với tia đỏ là nđ =1,48 và tia tím nt =1,52. Chiều dài quang phổ liên tục (khoảng cách từ đầu đỏ đến đầu tím) tu được trên màn hình sẽ là

Câu hỏi: 2598

Câu hỏi số 24:

Phép phân tích quang phổ có những ưu điểm

Câu hỏi: 2602

Câu hỏi số 25:

Catot của một tế bào quang điện làm bằng vonfram. Biết công thoát của của electron đối với vonfram là: 7,2.10-19 J. Chiếu vào catot vonfram ánh sáng có bước sóng λ = 0,180µm. Động năng cực đại của các electron quang điện khi bứt ra khỏi vonfram bằng

Câu hỏi: 2605

Câu hỏi số 26:

Nếu trong một môi trường, ta biết được bước sóng của lượng từ năng lượng ánh sáng photon là hf và bằng λ, thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó bằng

Câu hỏi: 2609

Câu hỏi số 27:

Quang phổ của các đèn huỳnh quang phát ra thuộc

Câu hỏi: 2630

Câu hỏi số 28:

Năng lượng của quỹ đạo dừng thứ n trong nguyên tử hydro được tính bởi hệ thức E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}(eV)  (n là số nguyên). 2 bước sóng giới hạn của dyax quang phổ Banme (do electron chuyển từ quỹ đạo có mức cao hơn về mức n=2) sẽ là

Câu hỏi: 3026

Câu hỏi số 29:

Sử dụng công thức về bán kính hạt nhân r=1,23.10^{-15}.A^{1/3} (A số khối), hãy cho biết bán kính hạt nhân _{82}^{207}\textrm{Pb} lớn hơn bán kính hạt nhân _{13}^{27}\textrm{Al} bao nhiêu lần

Câu hỏi: 3030

Câu hỏi số 30:

Định luật phân rã phóng xạ được diễn tả theo công thức nào?

Câu hỏi: 3031

Câu hỏi số 31:

Tính chất nào sau đây không phải của tia X:

Câu hỏi: 3032

Câu hỏi số 32:

Một vatah dao động điều hòa tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x_{1}=-0,5 A (A là biên độ dao động) đến vị trí có li độ x_{2}=+0,5 A là:

Câu hỏi: 3034

Câu hỏi số 33:

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là r_{0} . Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

Câu hỏi: 3036

Câu hỏi số 34:

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và A  cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u_{A}=2cos40\pi tu_{B}=2cos(40\pi t+\pi )   (u_{A}, u_{B} tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm doa động với biên độ cực đại trên đoạn BM là

Câu hỏi: 3039

Câu hỏi số 35:

Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến thế

Câu hỏi: 3040

Câu hỏi số 36:

 Sau 2 giờ, độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm 4 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là

Câu hỏi: 3041

Câu hỏi số 37:

Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu trở thuần R không thể bằng

Câu hỏi: 3042

Câu hỏi số 38:

Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U_{0R}, U_{0L}, U_{0C} là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U_{0L}=2 U_{0R} = U_{0C}  . Kết luận nào dưới đây về  độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là đúng

Câu hỏi: 3044

Câu hỏi số 39:

Hạt p có thời gian sống trung bình rất lớn (>10^{39}) năm) . Htạ này có

Câu hỏi: 3046

Câu hỏi số 40:

Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân các hành tinh trong hệ mặt trời thành hai nhóm

Câu hỏi: 3049

Câu hỏi số 41:

Số A và số Z trong phản ứng hạt nhân X(n,γ)Y thay đổi như thế nào?

Câu hỏi: 3051

Câu hỏi số 42:

Biết đồng vị phóng xạ _{6}^{14}\textrm{C} có chu kì bán rã 5730 năm. Gỉa sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho là

Câu hỏi: 3054

Câu hỏi số 43:

Trong chuyển động tròn không đều thì gia tốc hướng tâm

Câu hỏi: 3055

Câu hỏi số 44:

Một vật quay quanh trục từ nghỉ với gia tốc không đổi. Sau thời gian t, số vòng quay được tỉ lệ với

Câu hỏi số 45:

Để kiểm chứng hiệu ứng Đốp-ple, người ta bố trí trên một đường ray thẳng một nguồn âm chuyển động đều với tốc độ 30m/s, phát ra âm với tần số xác định và một máy thu âm đứng yên. Biết âm truyền trong không khí với tốc độ 340m/s. Khi nguồn âm lại gần thì máy thu đo được tần số âm là 740Hz. Khi nguồn âm ra xa thì máy thu đo được tần số âm là

Câu hỏi số 46:

Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định của nó là 0,4kg.m2 . Để bánh đà tăng tốc từ trạng thái đứng yên đến tốc độ góc ù phái tốn công 2000J. Bỏ qua ma sát. Gía trị của ù là  

Câu hỏi số 47:

Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định. trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là hằng số?

Câu hỏi số 48:

Một lực 10N tác dụng theo phương tiếp tuyến ở vành ngoài của một bánh xe có đường kính 80cm. Bánh xe quay từ nghỉ và sau 15s thì quay được vòng đầu tiên. Momen quán tính của bánh xe là:

Câu hỏi số 49:

Một sàn quay hình trụ có khối lượng M=100kg, bán kính R=1,5m, ở mép sàn có một vật khối lượng m=50kg, sàn quay đều với ω=10rad/s. Momen động lượng của hệ là

Câu hỏi số 50:

Momen động lượng của vật rắn

Câu hỏi số 51:

Tia tử ngoại được dùng

Câu hỏi số 52:

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nêú tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ 3 (tính từ vấn sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

Câu hỏi số 53:

Phương trình dao động của con lắc lò xo có dạng: x = 4sin\omega t(cm) . Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng \frac{\pi }{4}(s) , thì động năng lại bằng \frac{1}{2} cơ năng. Những thời điểm vật có vận tốc bằng 0 là

Câu hỏi số 54:

Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiêp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gọn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là

Câu hỏi số 55:

Vận tốc lan truyền sóng điện từ

Câu hỏi số 56:

Trong nghiên cứu phổ vạch của vật chất bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí của các vạch, người ta có thể kết luận về

Câu hỏi số 57:

Xét phản ứng xảy ra khi bắn phá hạt nhân nhôm bằng các hạt α: _{13}^{27}\textrm{Al}+\alpha \rightarrow _{15}^{30}\textrm{P}+n . Biết khối lượng m_{Al}=26,974u, m_{n}=1,0087u, m_{\alpha }=1,0073u. Năng lượng tối thiểu để α phản ứng xảy ra là

Câu hỏi số 58:

Treo một khối thép vào lực kế theo phương thẳng đứng đứng, thấy số chỉ của lực kế là 20N. Đặt khối thép này lên mặt phẳng nghiêng một góc α so với mặt phẳng nằm ngang rồi móc lực kế vào và kéo khối thép trượt thẳng thẳng đều lên đỉnh dốc thì thấy lực kế chỉ 10N (bỏ qua ma sát). Độ lớn góc α của mặt phẳng nghiêng đó là

Câu hỏi số 59:

Đặt điện áp u=U_{0}cos\omega t vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Câu hỏi số 60:

Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B trên dây có