Câu hỏi số 1:

Trong phương trình tọa độ x = Acos(ωt +ɸ) của dao động điều hòa.

Câu hỏi: 1164

Câu hỏi số 2:

Tần số dao động là:

Câu hỏi: 1165

Câu hỏi số 3:

Một vật thực hiện một dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình: x = 0,2cos(10πt + π/6) (m). chu kỳ T của dao động là

Câu hỏi: 1167

Câu hỏi số 4:

Một dao động điều hòa của con lắc lò xo theo phương trình x = 5cos(10πt + π/6) (cm). Tần số góc của dao động là

Câu hỏi: 1168

Câu hỏi số 5:

Một vật có khối lượng m được treo vào lò xo có độ cứng k. Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả cho dao động. Coi dao động của vật là điều hòa theo phương trình x = 3cos(100 πt + π/6) (m). Pha ban đầu của dao động là

Câu hỏi: 1319

Câu hỏi số 6:

Một vật thực hiện một dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình x = 2 \sqrt{2}cos(100 πt + π/6) (m). Biên độ của dao động là

Câu hỏi: 1322

Câu hỏi số 7:

Một vật thực hiện một dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình x = 0,2sin(10πt – π/6) (m). Li độ x của vật tại thời điểm t = 0,2s là

Câu hỏi: 1325

Câu hỏi số 8:

Tìm câu phát biểu ĐÚNG trong các câu dưới đây

Câu hỏi: 1329

Câu hỏi số 9:

Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lương vì

Câu hỏi: 1332

Câu hỏi số 10:

Một sợi dây dài L = 90cm được kích thích bởi ngoại lực có tần sô f = 200Hz, vận tốc truyền sóng trên dây v = 40m/s. Cho rằng hai đầu dây đều cố định. Số bụng sóng dừng trên dây sẽ là

Câu hỏi: 1334

Câu hỏi số 11:

Một cái còi tầm gồm 16 lỗ, quay 1200 vòng trong một phút. Chu kỳ của âm này là

Câu hỏi: 1337

Câu hỏi số 12:

Trong đoạn mạch điện xoay chiều tần số f, có hiệu điện thế hiệu dụng U và chỉ chứa tụ điện điện dung C thì

Câu hỏi: 1338

Câu hỏi số 13:

Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch R, L, C được diễn tả theo biểu thức

Câu hỏi: 1343

Câu hỏi số 14:

Tăng hệ số công thức nhằm mục đích

Câu hỏi: 1345

Câu hỏi số 15:

Mắc R, L, C theo sơ đồ hình 4.1. Biến trở R, cuộn dây L thay đổi được nhờ di chuyển lõi sắt có r = 0, tụ điện có điện dung C thay đổi được, nguồn điện mắc vào 2 điểm A và D có U và ω không đổi. Kết luận nào SAI?

Câu hỏi: 1353

Câu hỏi số 16:

Hai phần chính của máy phát điện xoay chiều là gì?

Câu hỏi: 1359

Câu hỏi số 17:

Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động được nhờ

Câu hỏi: 1365

Câu hỏi số 18:

Hai mạch dao động sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu có

Câu hỏi: 1367

Câu hỏi số 19:

Mạch dao động (L1, C1) có tần số riêng f1 = 7,5 MHz và mạch dao động (L2, C2) có tần số riêng f2 = 10 MHz. Tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2

Câu hỏi: 1371

Câu hỏi số 20:

Dòng điện dẫn hoặc dòng điện dịch là

Câu hỏi: 1374

Câu hỏi số 21:

Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là do

Câu hỏi: 1376

Câu hỏi số 22:

Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân ánh sáng chính giữa sẽ

Câu hỏi: 1377

Câu hỏi số 23:

Dùng khe Iâng với khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm đặt cách màn ảnh một khoảng D = 1 m ta thu được hệ vân giao thoa có khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 6 là 7,2 mm. Bước sóng và màu của vân sáng

Câu hỏi: 1378

Câu hỏi số 24:

Ống culítgiơ

Câu hỏi: 1379

Câu hỏi số 25:

Catot của một tế bào quang điện làm bằng vonfram. Biết công thoát của eletron đối với vonfram là 7,2.10-19J và bước sóng kích thích là 26nm. Vận tốc ban đầu cực đại của eletron quang điện bằng

Câu hỏi: 1380

Câu hỏi số 26:

Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng?

Câu hỏi: 1470

Câu hỏi số 27:

Biết các bước sóng trong dãy Banme là vạch đỏ \lambda _{d} = 0,6563 µm, vạch lam\lambda _{\beta } = 0,4861 µm, vạch chàm \lambda _{\gamma }= 0,4340 µm và vạch tím \lambda _{t} = 0,4102 µm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy pasen ở vùng hồng ngoại sẽ là

Câu hỏi: 1482

Câu hỏi số 28:

Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu như thế nào?

Câu hỏi: 1486

Câu hỏi số 29:

Số proton trong 15,9949 gam _{8}^{16}\textrm{O} là bao nhiêu?

Câu hỏi: 1490

Câu hỏi số 30:

Trong quá trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân _{92}^{238}\textrm{U}chuyển thành hạt nhân _{92}^{234}\textrm{U}đã phóng ra

Câu hỏi: 1498

Câu hỏi số 31:

Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật thay đổi như thế nào?

Câu hỏi: 1503

Câu hỏi số 32:

Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là

Câu hỏi: 1508

Câu hỏi số 33:

Một vật phát ra tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ

Câu hỏi: 1510

Câu hỏi số 34:

Hạt nhân  là chất phóng xạ A. Sau khi phân rã, hạt nhân con sinh ra có

Câu hỏi: 1511

Câu hỏi số 35:

Chiếu bức xạ có bước sóng \lambda = 0,4 µm vào catot của một tế  bào quang điện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV. Tìm giá trị hiệu điện thế đặt vào hai đầu anot và catot để triệt tiêu dòng quang điện. Cho h = 6,625.10-34 Js và c = 3.108 m/s. 1eV = 1,6.10-19 J

Câu hỏi: 1514

Câu hỏi số 36:

Cho dòng điện xoay chiều có cường độ 1,5A tần số 50 Hz qua cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = 2/π H. Hiệu điện thế hai đầu dây là

Câu hỏi: 1515

Câu hỏi số 37:

Chiếu vào catot của một tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng \lambda= 400 nm và  \lambda ^{'}= 0,25 µm thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện gấp đôi nhau. Xác định công thoát electron của kim loại làm catot. Cho h = 6,625.10-34 Js và c = 3.108 m/s

Câu hỏi: 1521

Câu hỏi số 38:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện thế u = 100\sqrt{2} cos100 πt (V) thì dòng điện qua mạch là i = \sqrt{2} cos100 πt (A). Tổng trở thuần của đoạn mạch là

Câu hỏi: 1524

Câu hỏi số 39:

Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc vào

Câu hỏi: 1526

Câu hỏi số 40:

Trong các hạt nhân bền vững thì số notron

Câu hỏi: 1527

Câu hỏi số 41:

Năng lượng sản ra bên trong Mặt Trời là do

Câu hỏi: 1529

Câu hỏi số 42:

Xét phản ứng kết hợp D + D \rightarrow T + P. Biết các khối lượng hạt nhân đơtêri mD = 2,0136u, triti mT = 3,016u và proton mP = 1,0073u. Năng lượng mà một phản ứng tỏa ra là

Câu hỏi: 1532

Câu hỏi số 43:

Gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động tròn không đều thì

Câu hỏi: 1535

Câu hỏi số 44:

Gia tốc góc tức thời của một vật rắn quay quanh một trục cố định được xác định từ biểu thức

Câu hỏi: 1595

Câu hỏi số 45:

Viên bi có khối lượng m = 20g buộc vào sợi dây không giãn dài l = 100 cm nối với đầu dây trên của trục sắt thẳng đứng tại tâm của một đĩa tròn. Viên bi nằm sát mặt đĩa, cách tâm đĩa 50 cm. Hệ số ma sát giữa bi và mặt đĩa là k = 0,1. Giới hạn vận tốc góc của đĩa để bi vẫn nằm yên khi đĩa quay là

Câu hỏi: 1597

Câu hỏi số 46:

Con lắc đơn gồm vật có khối lượng m = 20g buộc vào sợi dây không giãn dài l = 100cm nối với đầu trên của trục sắt thẳng đứng. Góc giữa dây treo và trục sắt khi con lắc quay đều quanh trục với vận tốc góc ω = 5rad/s là

Câu hỏi: 1606

Câu hỏi số 47:

Con lắc đơn có chiều dài dây l = 100cm nối đầu trên của trục sắt thẳng đứng. Biết rằng khi đĩa quay đều với vận tốc ω = 5rad/s thì góc giữa dây treo và trục sắt là α = 66042. Gia tốc hướng tâm của quả nặng là

Câu hỏi: 1615

Câu hỏi số 48:

Con lắc đơn gồm vật có khối lượng m = 20g buộc vào sợi dây không giãn dài l = 100cm nối với đầu trên của trục sắt thẳng đứng. Lực căng của dây khi con lắc quay đều quanh trục với vận tốc góc ω = 5rad/s là

Câu hỏi: 1621

Câu hỏi số 49:

Momen động lượng của một vật chuyển động không thay đổi nếu

Câu hỏi: 1627

Câu hỏi số 50:

Hai vật A và B có khối lượng mA = 10kg, mB = 100kg được nối với nhau bằng sợi dây không giãn và cùng chuyển động thẳng đều với v = 10m/s. Biết rằng lúc t = 0 vật B ở O thì dây bị đứt. Nếu sau 10s, B ở cách O là 95m thì A ở cách B là

Câu hỏi: 1630

Câu hỏi số 51:

Khi gắn một quả nặng m1 vào một lò xo, nó dao động với một chu kì T1 = 1,2 (s), khi gắn quả nặng m2 vào cũng lò xo đó nó dao động với chu kì T2 = 1,6 (s). Khi gắn đồng thời hai quả nặng (m1 + m2) thì nó dao động với chu kì được xác định bởi

Câu hỏi: 1636

Câu hỏi số 52:

Một con lắc đơn có chiều dài 1,50m thực hiện 72 dao động toàn phần trong 180s. Gia tốc rơi tự do ở nơi treo con lắc là

Câu hỏi: 1872

Câu hỏi số 53:

Trong thí nghiệm về sự giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13Hz. Tại một điểm M cách nguồn A, B những khoảng d1 = 19cm, d2 = 21cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước có độ lớn là :

Câu hỏi: 1884

Câu hỏi số 54:

Mạch vào của một máy thu radio là một khung dao động gồm một cuộn dây và một tụ điện biến đổi. Điện dung của tụ điện này có thể thay đổi từ C1 đến 81C1. Khung dao động này cộng hưởng với bước sóng bằng 20m ứng với giá trị C­1. Dải bước sóng mà máy thu được là

Câu hỏi: 1887

Câu hỏi số 55:

Người ta trộn hai nguồn phóng xạ lẫn nhau. Nguồn thứ nhất có hằng số phóng xạ lớn \lambda _{1}gấp hai lần hằng số phóng xạ \lambda _{2} của nguồn thứ hai  \left ( \lambda _{1}=2\lambda _{2} \right ) . Hằng số phóng xạ của nguồn hỗn hợp sẽ là

Câu hỏi: 1893

Câu hỏi số 56:

Gia tốc tiếp tuyến là vecto

Câu hỏi: 2258

Câu hỏi số 57:

Một đĩa mài quay với gia tốc không đổi \gamma = 0,35 rad/s2. Đĩa bắt đầu quay từ nghỉ ở vị trí góc φ0 = 0. Vận tốc góc, số vòng quay sau 18s sẽ là

Câu hỏi: 2261

Câu hỏi số 58:

Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là  u = 100sin100πt (V) và i = 100sin(100πt + π/3)(mA). Công suất tiêu thụ trong mạch là

Câu hỏi: 2262

Câu hỏi số 59:

Với các hạt quac thì điện tích của nó

Câu hỏi: 2263