Câu hỏi số 1:

Dao động của hệ nào kể sau có thể coi là dao động điều hòa?

Câu hỏi: 2265

Câu hỏi số 2:

Tại thời điểm vật thực hiện dao động điều hòa với vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đạ, lúc đó li độ của vật bằng

Câu hỏi: 2268

Câu hỏi số 3:

Dao động tự do của một vật là dao động có

Câu hỏi: 2269

Câu hỏi số 4:

Một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài tự nhiên 20cm, lò xo bị giãn thêm 1cm dưới tác dụng của lực kéo 0,1N. Người ta treo vào lò xo hòn bi có khối lượng 10g rồi quay hệ thống này xung quanh trục thẳng đứng với vận tốc góc Ω, khi ấy trục của lò xo làm với trục quay OO’ thẳng đứng một góc α = 600. Chiều dài của lò xo là

Câu hỏi: 2270

Câu hỏi số 5:

Treo vào một lò xo (khối lượng không đáng kể) một hòn bi có khối lượng 10g rồi quay hệ thống này xung quanh trục thẳng đứng với vận tốc góc Ω. Biết rằng trục của lò xo làm với trục quay OO’ thẳng đứng một góc α = 600, lò xo có độ dài tự nhiên 20cm và bị giãn ra thêm 1cm dưới tác dụng của lực kéo 0,1N. Số vòng quay được trong 1s là

Câu hỏi: 2610

Câu hỏi số 6:

Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải có

Câu hỏi: 2611

Câu hỏi số 7:

Hai mũi nhọn S­1S2 cách nhau 8cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100Hz được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng là v = 0,8m/s. Gõ nhẹ cho cần rung thì hai điểm S1S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng s = acos2πft. Phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S1, S2 một khoảng d = 8cm là

Câu hỏi số 8:

Trong đoạn mạch xoay chiều tần số f, có hiệu điện thế hiệu dụng U và chỉ chứa ống dây với độ từ cảm L có điện trở thuần r = 0 thì

Câu hỏi số 9:

So với dòng điện, hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch chỉ gồm tụ điện, sẽ dao động điều hòa và

Câu hỏi số 10:

Cho mạch điện như hình vẽ R = 100\sqrt{3}Ω, C = \frac{10^{-4}}{2\pi }F và cuộn cảm L. Biết hệ số công suất toàn mạch là \frac{\sqrt{3}}{2}. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = 200\sqrt{2}sin100\pi t. Tổng trở của đoạn mạch đó là

Câu hỏi số 11:

Một mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp, biết rằng R = 100\sqrt{3} Ω, C = (10-4/2π)F và tổng trở toàn mạch là 200Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Giá trị của độ tự cảm L của cuộn dây là

Câu hỏi số 12:

Trong máy phát điện

Câu hỏi số 13:

Trong máy biến thế thì

Câu hỏi số 14:

Chọn kết luận ĐÚNG trong các câu sau:

Câu hỏi số 15:

Sóng điện từ

Câu hỏi số 16:

Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có một cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên được L = (4,5 ÷ 20)µH và một tụ xoay có điện dung biến thiên C = (8 ÷ 480)pF. Máy đó có thể bắt được các sóng vô tuyến điện trong dải sóng

Câu hỏi số 17:

Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng

Câu hỏi số 18:

Chọn câu sai trong các câu dưới đây:

Câu hỏi số 19:

Một nguồn sáng hẹp S đơn sắc phát ánh sáng có bước sóng  = 0,5µm chiếu sáng 2 khe hẹp S1 và S2 song song và cách đều S một khoảng L = 0,5m. Khoảng cách giữa S1 và S2 là a = 0,5 mm. Màn ảnh đặt cách 2 khe một khoảng D = 1m. Trên màn ảnh có hệ vân giao thoa. Nếu tăng độ rộng khe S cho đến khi không nhìn thấy hệ vân giao thoa nữa, độ rộng của S khi đó là :

Câu hỏi số 20:

Nhận định nào dưới đây về tia hồng ngoại là không chính xác?

Câu hỏi số 21:

Chiếu một chùm sáng hẹp song song coi như một tia sáng vào một bể nước dưới góc tới i = 600. Chiều cao lớp nước trong bể là h = 1m. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước. Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,34; đối với ánh sáng đỏ là 1,33. Chiều rộng LM dải màu quan sát thấy tại mặt nước do chùm sáng ló gây ra là

Câu hỏi số 22:

Hiện tượng quang điện là quá trình

Câu hỏi số 23:

Chiếu một chùm sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra nếu ánh sáng đó có bước sóng

Câu hỏi số 24:

Dòng quang điện có

Câu hỏi số 25:

Từ biểu thức tính năng lượng các quỹ đạo dừng của nguyên tử hydro là E_{n}=\frac{-13,6}{n^{2}}eV. Vạch H_{\beta } trong quang phổ nhìn thấy ở dãy banme có bước sóng \lambda _{\beta } = 0,4861\mu m ứng với dịch chuyển của electron từ quỹ đạo dừng nào về quỹ đạo L.

Câu hỏi số 26:

Đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng

Câu hỏi số 27:

Hạt nhân nguyên tử

Câu hỏi số 28:

Đồng vị phóng xạ đồng _{29}^{66}\textrm{Cu} có thời gian bán rã t = 4,3 phút. Sau thời gian t = 12,9 phút, độ phóng xạ của đồng vị này giảm xuống còn bao nhiêu %?

Câu hỏi số 29:

Tìm câu ĐÚNG trong số những câu dưới đây:

Câu hỏi: 3979

Câu hỏi số 30:

Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số f = 50Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là 

Câu hỏi số 31:

Nguồn sóng ở Q dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Oy. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15 cm. Cho biên độ a = 1 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là

Câu hỏi số 32:

Chiếu bức xạ có bước sóng \lambda = 0,552 \mu m với công suất P = 1,2 W vào catot của một tế bào quang điện, dòng quang điện bão hòa có cường độ I_{bh} = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện. Cho h= 6,625.10-34 Js, c = 3.10m/s, e = 1,6.10-19 C

Câu hỏi số 33:

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc v=0,04 m/s

Câu hỏi số 34:

Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, trong hai lần liên tiếp con lắc qua vị trí cân bằng thì

Câu hỏi số 35:

Cho phản ứng hạt nhân:  p + _{3}^{7}\textrm{Li}\rightarrow 2\alpha + 17,3 MeV Khi tạo thành được 1g Heli thì năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Cho N_{A}= 6,023.1023 mol-1

Câu hỏi số 36:

Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi là một nút sóng), đầu B cố định. Tìm tần số dao động của nguồn, biết vận tốc sóng trên dây là 200m/s

Câu hỏi số 37:

Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là

Câu hỏi số 38:

Quá trình phóng xạ hạt nhân thì

Câu hỏi số 39:

Các căn cứ khoa học đều cho thấy

Câu hỏi số 40:

Trong các lò phản ứng hạt nhân, vật liệu nào dưới đây có thể đóng vai trò "chất làm chậm" tốt nhất đối với nowtron?

Câu hỏi số 41:

Phương trình phản ứng hạt nhân nào dưới đây là KHÔNG ĐÚNG?

Câu hỏi số 42:

Một vật rắn sẽ cân bằng trong trường hợp nào sau đây

Câu hỏi số 43:

Cho biết bán kính của trái đất là R = 6400km, tích của hằng số hấp dẫn G và khối lượng M của trái đất là G.M = 40, 2.1013  Nm2/kg, vận tốc sóng vô tuyến điện là v=3.105 km/s. Vận tốc dài của một vệ tinh địa tĩnh ở độ cao h = 36000km phải là

Câu hỏi số 44:

Cho biết bán kính trái đât là R=6400km, tích của hằng số hấp dẫn G và khối lượng M của trái đất là G.M = 40, 2.1013  Nm2/kg. Vận tốc nhỏ nhất để phóng vệ tinh từ mặt đất lên quỹ đạo là

Câu hỏi số 45:

Vệ tinh địa tĩnh dùng trong thông tin vô tuyến điện bay trong mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất nhưng luôn "đứng yên" so với mặt đất. Biết rằng bán kính của trái đất là R=6400km, tích của hằng số hấp dẫn G và khối lượng M của trái đất là G.M= 40, 2.1013  Nm2/kg. Số vệ tinh cần để liên lạc VTĐ với toàn bộ vụng xích đạo phải là

Câu hỏi: 4431

Câu hỏi số 46:

Vệ tinh địa tĩnh dùng trong thông tin vô tuyến điện, bay trong mặt phẳng quỹ đạo cảu Trái Đất ở độ cao 3600km nhưng luôn đứng yên so với mặt đất. Biết rằng vận tốc sóng vô tuyến điện là v = 3.105 km/s. Thời gian tối thiểu để truyền tin bằng sóng VTĐ qua vệ tinh

Câu hỏi số 47:

Có 4 vật nằm trong mặt phẳng (x,y). Vật 1 có khối lượng 5kg ở tọa độ (0,0)m. Vật 2 có khối lượng 3kg ở tọa độ (0,4)m. Vật 3 có khối lượng 4kg ở tọa độ (3,0)m. Hỏi vật 4 có khối lượng 8kg đặt ở đâu để trọng tâm của hệ tọa độ (0,0)m?

Câu hỏi số 48:

Một vật rắn gồm 3 quả cầu nhỏ có khối lượng lần lượt m, m', m1 được nối với nhau bằng 3 thanh cứng có khối lượng không đáng kể, độ dài l. Để khối tâm của vật nằm tại O thì khối lượng m1 phải bằng:

Câu hỏi số 49:

Một sàn quay hình trụ đặc có M = 100kg, bán kính R=1,5m, ở mép sàn có 1 vật khối lượng m = 50kg. Momen quán tính của hệ là

Câu hỏi số 50:

Khi gắn một quả nặng m1 vào một lò xo, hệ dao động với chu kỳ T1 = 1,2s, nếu thay bằng quả nặng m2 thì hệ sẽ dao động với chu kỳ T2 = 1,6s. Độ lớn của chu kì T trong trường hợp gắn đồng thời hai quả nặng (m1 + m2) bằng

Câu hỏi số 51:

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = 4sin\omegat (cm). Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng \frac{\pi }{40} (s), thì động năng lại bằng 1/2 cơ năng. Chu kỳ của dao động là:

Câu hỏi số 52:

Một màng kim loại dao động với tần số f = 150 Hz tạo ra trong nước một sóng âm có bước sóng \lambda= 9,56m. Vận tốc truyền sóng là

Câu hỏi số 53:

Một mạch điện xoay chiều gồm R = 30Ω mắc nối tiếp với cuộn dây L (thuần); điện áp ở giữa hai đầu đoạn mạch u=120cos100\pit (V). Biết U_{L}= 60V. Cảm kháng Z_{L} là:

Câu hỏi số 54:

Khi qua lăng kính một tia ló chỉ có một màu duy nhất thì đó là

Câu hỏi số 55:

Trong nguồn phóng xạ _{15}^{32}\textrm{P}có 108 nguyên tử với chu kì bán rã T = 14 ngày. Bốn tuần lễ trước đó, số nguyên tử _{15}^{32}\textrm{P} trong nguồn đó bằng

Câu hỏi số 56:

Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta điều chỉnh điện dung của tụ C =1/400\pi (F) và độ tự cảm của cuộn dây L = 1,6/\pi (H). Khi đó sóng thu được có tần số bao nhiêu? lấy \pi ^{2} = 10

Câu hỏi số 57:

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình sao có hiệu điện thế pha là 120V. Hiệu điện thế dây bằng:

Câu hỏi số 58:

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm L = 1/\pi (H), tụ điện có điện dung C = 16\mu F và trở thuần R. Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tìm giá trị của R để công suất của mạch đạt cực đại

Câu hỏi số 59:

Thời gian sống của e-