Câu hỏi số 1:

Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thủy tinh theo phương xiên. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra ở bề mặt

Câu hỏi số 2:

Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i= 600. Biết  chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là

Câu hỏi số 3:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60V vào đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có r= 20Ω; ZL= 50Ω; tụ điện ZC=65Ω và biến trở R. Điều chỉnh R thay đổi từ 0 →∞ thì thấy công suất toàn mạch đạt cực đại là

Câu hỏi số 4:

Tia nào sau đây có bản chất khác với các tia còn lại: 

Câu hỏi số 5:

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB= 18cm. M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng trong một chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phàn tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu hỏi số 6:

Dùng hạt proton có động năng KP= 5,58 MeV bắn vào hạt nhân _{11}^{23}Na đứng yên ta thu được hạt  α và hạt X có động năng tương ứng là Kα =6,6 MeV;KX= 2,64 MeV, coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Góc giữa vecto vận tốc của hạt α và hạt X là

Câu hỏi số 7:

Trong hệ Mặt Trời 2 hành tinh có quỹ đạo xa nhau nhất là: 

Câu hỏi số 8:

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ; độ cứng k= 50N/m, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ có khối lượng m1=100 g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng m2 =400 g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang µ= 0,05. Lấy g= 10 m/s2. Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng lại là:

Câu hỏi số 9:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, màn quan sát E cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D=1,2m. Đặt giữa ,àn và mặt phẳng 2 khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được 2 vị trí của thấu kính cách nhau 72cm cho ảnh rõ nét của 2 khe trên màn, ở vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai khe ảnh S1S2 = 4mm. Bỏ thấu kính đi, rồi chiếu sáng hai khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc λ= 750 nm thì khoảng vân thu được trên màn là

Câu hỏi số 10:

Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q0 và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I0. Khi cường độ dòng điện qua cuộn cảm là I0­/n (n>1) thì điện tích của tụ có độ lớn

Câu hỏi số 11:

Một khối chất phóng xạ Radon, sau thời gian một ngày đêm thì số hạt nhân ban đầu giảm đi 18,2%. Hằng số phóng xạ của Radon là

Câu hỏi số 12:

Cho đoạn mạch RLC với L/C=R2 đặt vào hai đầu một đoạn mạch trên điện áp xoay chiều u = U\small \sqrt{2} cosωt ( với U không đổi, ω thay đổi được). Khi ω=ω1 và ω=ω2=9ω1 thì mạch có cùng hệ số công suất; giá trị hệ số công suất đó là

Câu hỏi số 13:

Mạch dao động ở một lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm Lo và một tụ điện có điện dung Co khi đó máy thu được sóng điện từ có bước sóng λo. Nếu dùng n tụ điện giống nhau cùng điện dung C0 mắc nối tiếp với nhau rồi mắc song song với tụ Co của mạch dao động, khi đó máy thu được sóng có bước sóng

Câu hỏi số 14:

Cho mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt vào đoạn mạch xoay chiều trên điện áp xoay chiều ổn định u=U0 cosωt . Khi R=Ro thì thấy điện áp hiệu dụng trên biến trở và trên cuộn dây không bằng nhau. Sau đó tăng R từ giá trị Ro­ thì:  

Câu hỏi số 15:

Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 3 nút sóng (không tính 2 nút ở A và B. Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động của sợi dây là

Câu hỏi số 16:

Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi En= -13,6/n2 (eV) với n thuộc N*. Một đám khí hidro hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là E3 (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là

Câu hỏi số 17:

Độ bề vững của hạt nhân phụ thuộc vào: 

Câu hỏi số 18:

Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ:

Câu hỏi số 19:

Chất khí ở áp suất thấp , khi được kích thích ở nhiệt độ thấp hơn so với khi phát quang phổ vạch thì sẽ phát xạ

Câu hỏi: 2743

Câu hỏi số 20:

Đặt vào đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu cuốn thêm vào cuộn thức cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 30% so với ban đầu. Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp là

Câu hỏi số 21:

Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của roto tăng them 60 vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 60V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của roto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là

Câu hỏi số 22:

Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa tới một khu tái định cứ. Các kĩ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền từ U lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể; các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho

Câu hỏi: 2750

Câu hỏi số 23:

Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ, người ta phát hiện ra: 

Câu hỏi số 24:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vât đi qua vị trí có tọa độ x=2,5\small \sqrt{2}cm thì có vận tốc 50 cm/s. Lấy g= 10m/s2. Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng đường 27,5 cm là

Câu hỏi số 25:

Khi nói về dao động cưỡng bức phát biểu nào sau đây là sai

Câu hỏi số 26:

Một vật dao động điều hòa với chu kì T thì pha của dao động

Câu hỏi số 27:

Hạt nhân \small _{84}^{210}Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α

Câu hỏi số 28:

Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng lần lượt là 2m và m. Tại thời điểm ban đầu đưa các vật về vị trí để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho hai vật dao động điều hòa. Biết tỉ số cơ năng dao động của hai con lắc bằng 4. Tỉ số độ cứng của hai lò xo là

Câu hỏi số 29:

 Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X thêm 40% thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống phát ra giảm đi

Câu hỏi số 30:

Tất cả các photon truyền trong chân không có cùng

Câu hỏi số 31:

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0= 0,1 rad tại nới có g= 10 m/s2. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s=8\small \sqrt{3}cm với vận tốc v=20 cm/s. Độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí có li độ 8cm là  

Câu hỏi số 32:

Trong quang phổ của nguyên tử hidro, nếu biết được ba bước sóng dài nhất của các vạch trong dãy Laiman thì có thể tính được bao nhiêu giá trị bước sóng của các vạch trong dãy Banme

Câu hỏi số 33:

Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s.Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng; trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là

Câu hỏi số 34:

Phản ứng phân hạch được thực hiện trong lò phản ứng hạt nhân. Để đảm bảo hệ số nhân notron k = 1, người ta dùng các thanh điều khiển. Những thanh điều khiển có chứa

Câu hỏi số 35:

Đặt điện áp xoay chiều u= Uocosωt (với Uo, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hay L = L2 với L1 > L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1, P2 với P1=3P2 độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng φ1, φ2 với |φ1| + |φ2| = π/2. Độ lớn của φ1 và φ2

Câu hỏi số 36:

Một tên lửa bắt đầu bay lên theo phương thẳng đứng với gia tốc a = 3g. Trong tên lửa có treo một con lắc đơn dài l = 1 m, khi bắt đầu bay thì đồng thời kích thích cho con lắc thực hiện dao động nhỏ. Bỏ qua sự thay đổi gia tốc rơi tự do theo độ cao. Lấy g= 10m/s2; π2 = 10. Đến khi đạt độ cao h = 1500 m thì con lắc đã thực hiện được số dao động là

Câu hỏi số 37:

Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hidro En = -13,6/n2 (eV) với n = 1,2,3… Một electron có động năng bằng 12,6 eV đến va chạm với nguyên tử hidro đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hidro vẫn dứng yên nhưng chuyển động lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron sau va chạm là

Câu hỏi số 38:

Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75\sqrt{6}V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75V thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là 25\sqrt{6}V. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là

Câu hỏi số 39:

Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B với AB = 16 cm trên mặt thoáng chất lỏng, dao động theo PT: uA = 5cos(30πt) mm; uB = 5cos(30πt + π/2) mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v = 60 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gần O nhất và xa O nhất cách O một đoạn tương ứng là

Câu hỏi số 40:

Trong mạch diện xoay chiều RLC, các phần tử R, L, C nhận được năng lượng cung cấp từ nguồn điện xoay chiều. Năng lượng từ phần tử nào không được hoàn trả trở về nguồn điện

Câu hỏi số 41:

Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ của Mắc – xoen:

Câu hỏi số 42:

Theo lý thuyết của Bo về nguyên tử thì

Câu hỏi số 43:

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó có sự biến đổi

Câu hỏi số 44:

Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại

Câu hỏi số 45:

Hai vật A và B dán liền nhau mA = 2mB = 200g treo vào một lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo khi đó là:

Câu hỏi số 46:

Hai tụ điện C­1=C2 mắc song song. Nối 2 đầu bộ tụ với ắcqui có suất điện động E=6V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L để tạo thành mạch dao động. Sau khi dao động trong mạch đã ổn định , tại thời điểm  dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện cực đại, người ta ngắt khóa K để cho mạch nhánh chứa tụ C2 để hở. Kể từ đó, hiệu điện thế cực đại trên tụ còn lại C1

Câu hỏi số 47:

Mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 150\sqrt{2}cos100πt (V). Khi C = C1 = 62,5/π (µF) thì mạch tiêu thụ công suất cực đại Pmax = 93,75 W. Khi C = C2 = 1/9π (µF) thì điện áp hai đầu đoạn mạch RC và cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là

Câu hỏi số 48:

  Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình uA = uB = 4 cos(10πt) mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v = 15 cm/s. Hai điểm M1; M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có AM1 – BM1 = 1 cm và AM2 – BM2 = 3,5 cm. Tại thời điểm li độ của M1 là 3mm thì li độ của M2 tại thời điểm đó là

Câu hỏi số 49:

Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1 mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D+ΔD hoặc D-ΔD thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D+3ΔD thì khoảng vân trên màn là 

Câu hỏi số 50:

Cho đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r. Biết L = CR2 = Cr2. Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u= U\sqrt{2}cosωt (V) thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch RC gấp \sqrt{3} điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là