Câu hỏi số 1:

Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

Câu hỏi số 2:

 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0 cos(ωt + φ) ổn định. Điều chỉnh điện dung C của tụ điện, thấy rằng khi C = C1 hoặc khi C = C2 thì UC1 = UC2, còn khi C = C0 thì UCmax. Quan hệ giữa C0 với C1 và C2 là.

Câu hỏi số 3:

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều là i = 2cos100πt (A), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng 1A.Đến  thời điểm t = t1 + 0,005 (s). Cường độ dòng điện bằng

Câu hỏi số 4:

Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau 20 (cm), đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 2cm. Gọi C là điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 16 (cm). Số điểm trên đoạn CO dao động ngược pha với nguồn là

 

Câu hỏi số 5:

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (để hở) của nó là 100 V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Hỏi khi tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu (để hở) của cuộn thứ cấp của máy biến áp trên bằng bao nhiêu?

 

Câu hỏi số 6:

Cho một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4µH . Tại thời điểm t = 0, dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất (kể từ lúc t = 0) để dòng điện trong mạch có giá trị bằng không là \frac{5\pi}{6} µs. Điện dung của tụ điện là

Câu hỏi số 7:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lực cản của môi trường?

Câu hỏi số 8:

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 90 cm, khối lượng vật nặng là m = 200 g. Con lắc dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng, lực căng dây treo bằng 4 N, Vận tốc của vật nặng khi đi qua vị trí này có độ lớn là

 

Câu hỏi số 9:

Một đoạn mạch nối tiếp R,L,C có ZC= 60Ω ; ZL biến đổi được. Cho độ tự cảm của cuộn cảm thuần tăng lên 1,5 lần so với giá trị lúc có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha π/4 so với cường độ dòng điện chạy trong mạch . Giá trị của R là

                   

Câu hỏi số 10:

Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hoà với phương trình: u0 = 10cos2πft (mm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 6,48 m/s. Xét điểm N trện dây cách O là 54cm, điểm này dao động ngược pha với O. Biết tần số f có giá trị từ 45 Hz đến 56 Hz. Bước sóng của sóng trên là

 

Câu hỏi số 11:

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 4 µH và một tụ điện có điện dung 2000 pF. Điện tích cực đại trên tụ là 5 µC. Nếu mạch có điện trở thuần 0,1 Ω thì để duy trì đao động trong mạch thì phải cung cấp cho mạch một năng lượng có công suất bằng

 

Câu hỏi số 12:

Nối hai cực của một máy phát điện xoaychiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1(A). Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 2n (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 0,8\sqrt{10}  (A). Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 3n (vòng/phút) thi cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là:

Câu hỏi số 13:

Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α0 = 5°. Tại thời điểm động năng của con lắc lớn gấp hai lần thế năng của nó thì li độ góc α bằng

 

Câu hỏi số 14:

Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 12 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động với phương trình u1 = u2 = Acos40πt ; tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB, C cùng bên với A so với đường trung trực chung đó. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại là

Câu hỏi số 15:

Một con lắc đơn chiều dài dây treo l = 50 cm, được treo trên trần một toa xe. Toa xe có thế trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng góc α = 30° so với phương ngang. Lấy g = 9,8 m/s2. Chu kì dao động với biên độ nhỏ của con lắc khi toa xe trượt tự do trên mặt phẳng nghiêng là

 

Câu hỏi số 16:

Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 150 V, tần số 100 Hz. Dòng điện chạy trong mạch có giá tri hiệu dụng 2A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 240 W. Điện dung của tụ điện là

Câu hỏi: 18202

Câu hỏi số 17:

Một mạch dao động LC đang bức xạ được sóng ngắn. Để mạch đó bức xạ được sóng trung thì phải

Câu hỏi số 18:

Một sợi dây đàn hồi dài l = 105 cm, một đầu lơ lửng, một đầu gẳn với một nhánh âm thoa dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây với tần số 50 Hz. Trên dây có một sóng dừng ổn định với 3 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu hỏi số 19:

Đoạn mạch AB gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây không thuần cảm. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị như nhau. Dòng điện trong mạch lệch pha \frac{\pi }{3}  so với điện áp giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu hỏi số 20:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi số 21:

Một con lắc lò xo có độ cứng k= 2N/m, vật khối lượng m = 80g được đặt trên mặt phang nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng

Câu hỏi số 22:

Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

Câu hỏi số 23:

Sóng dọc

Câu hỏi số 24:

Trong dao động điều hòa, đồ thị của gia tốc phụ thuộc vào tọa độ là

 

Câu hỏi số 25:

Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên phương nằm ngang. Khi vật có li độ 3 cm thì động năng của vật lớn gấp đôi thế năng đàn hồi của lò xo. Khi vật có li độ 1 cm thì, so với thế năng đàn hồi của lò xo, động năng của vật lớn gấp

 

Câu hỏi số 26:

Con lắc lò xo dao động điều hoà trên phương nằm ngang, cứ mỗi giây thực hiện được 4 dao động toàn phần. Khối lượng vật nặng của con lắc là m = 250 g (lấy π2 =10). Động năng cực đại của vật là 0,288 J. Quĩ đạo dao động của vật là một đoạn thẳng dài

 

Câu hỏi số 27:

Chọn câu trả lời không đúng? Tính chất của sóng điện từ:

Câu hỏi số 28:

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là: x1 = 9sin(20t + \frac{3\pi}{4}) (cm); và x2 = 12cos(20t - \frac{\pi}{4})(cm). Khi đi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ bằng

Câu hỏi số 29:

Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp (ở đầu đường dây tải) là 20 kV, hiệu suất của quá trình truyền tải điện là H = 80 %. Công suất diện truyền đi không đổi. Khi tăng điện áp ở đầu đường dây tải điện lên 50 kV thì hiệu suất của quá trình truyên tải đạt giá trị

Câu hỏi số 30:

Đặt điện áp một chiều 12 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần thì dòng điện trong mạch là dòng không đổi có cường độ 0,24(A). Nếu mắc vào hai đầu đoạn mạch này một điện áp xoay chiều 100 V- 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1(A). Giá trị của L là

Câu hỏi số 31:

Con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì 0,5s. Khi đặt con lắc trong thang máy bắt đầu đi lên với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động nhỏ của nó là 0,477 s. Nếu thang máy bắt đầu đi xuống với gia tốc cũng có độ lớn bằng a thì chu kì dao động của nó là

Câu hỏi số 32:

 Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay theo hàm bậc nhất từ giá trị C1 = 10 pF đến C2 = 370 pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 0° đến 180°. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2 µH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 18,84 m thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng

Câu hỏi số 33:

Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ vào

Câu hỏi số 34:

Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu dao động cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến ăngten phát bỉến thiên tuần hoàn với tần số

Câu hỏi số 35:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm ?

Câu hỏi số 36:

Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do chúng.

 

Câu hỏi số 37:

Đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R = 50 Ω , một tụ điện có điện dung C và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U√2 cos 2πft. Khi thay đổi độ tự cảm tới giá trị  L1 = \frac{1}{\pi} H thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Khi thay đổi độ tự cảm tới giá trị L2\frac{2}{\pi}  H thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Tần số f có giá trị

 

Câu hỏi: 18225

Câu hỏi số 38:

M và N là hai điểm trên cùng phương truyền sóng trên mặt nước, cách nguồn theo thứ tự d1 = 5cm và d2= 20cm. Biết rằng các vòng tròn đồng tâm của sóng nhận được năng lượng dao động như nhau. Tại M, phương trình sóng có dạng UM = 5cos(10πt + \frac{\pi}{3}) cm. Vận tốc truyền sóng là v = 30 cm/s. Tại thời điểm t, li độ dao động của phần tử nước tại M là uM(t) = 4 cm, lúc đó li độ dao động của phần tử nước tại N là

Câu hỏi số 39:

Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm phất ra sóng âm trong một môi trường coi như không hấp thụ và phản xạ âm thanh. Công suất của nguồn âm là 0,225 W. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 (W/m2). Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10m là

 

Câu hỏi số 40:

Con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nhỏ m ( m < 400g), lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật đang treo ở vị trí cân bằng thì được kéo tới vị trí lò xo giãn 4,5 cm rồi truyền cho vật vận tốc 40 cm/s theo phương thẳng đứng; lúc này vật dao động điều hòa với cơ năng W = 40 mJ. Lấy g = 10 m/s2. Chu kì dao động là

Câu hỏi số 41:

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u và tần số góc ω không đổi vào hai đầu một đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp, trong đó R là một một biến trở, ZC ≠ ZL. Khi thay đổi R để công suất của đoạn mạch cực đại thì

Câu hỏi số 42:

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh có L và C thay đổi được.Khi L tăng lên 3 lần đồng thời thay đổi C thì bước sóng của sóng điện từ thu được giảm đi 3 lần. Giá trị của điện dung C đã

 

Câu hỏi số 43:

 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu hỏi số 44:

Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2(m/s2), dao động điều hòa với chu kì T = 0,6 s . Nếu biên độ dao động là A thì độ lớn của lực đàn hồi lớn nhất của lò xo lớn gấp 4 lần độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất. Biên độ dao động của con lắc là

 

Câu hỏi số 45:

Âm do một chiếc đàn bầu phát ra

Câu hỏi số 46:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu hỏi số 47:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số; có biên độ dao động lần lượt là A1 = 5 cm; A2 = 3 cm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động đó có thể  là

 

Câu hỏi số 48:

Đặt một điện áp u = 120√2cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω, độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là π/3 . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu hỏi số 49:

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với tần số 3 Hz. Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt quá 360√3  (cm/s2) là  \frac{2}{9} s. Lấy π2 =10. Năng lượng dao động là

 

Câu hỏi số 50:

Sóng ngang có tần số f = 56 Hz truyền từ đầu dây A của một sợi dây đàn hồi rất dài. Phần tử dây tại điểm M cách nguồn A một đoạn x = 50 cm luôn luôn dao động ngược pha với phần tử dây tại A. Biết tốc độ truyền sóng trên dây nằm trong khoảng từ 7m/s đến l0 m/s. Tốc độ truyền sóng trên dây là