Câu hỏi số 1:

Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 2:

Một đồng hồ quả lắc mỗi ngày chạy chậm 130s. Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc (coi như con lắc đơn) thế nào để đồng hồ chạy đúng?

Câu hỏi số 3:

Một sóng âm được mô tả bởi phương trình y =Acos2\pi \left ( \frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda } \right ) . Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi

Câu hỏi số 4:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Câu hỏi số 5:

Một con lắc lò xo có chu kỳ dao động điều hòa là T. Nếu lò xo bị cắt bớt 2/3 chiều dài thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc mới là:

Câu hỏi số 6:

Một nam châm điện có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu hỏi số 7:

Một cuộn dây thuần cảm mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là:

Câu hỏi: 32872

Câu hỏi số 8:

Xét các mạch dao động điện từ LC lí tưởng có tụ điện giống nhau. Khi mạch có cuộn cảm là L_{1} thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 30kHz. Khi mạch có cuộn cảm làL_{2}  thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 40 kHz. Khi mạch có cuộn cảm là hai cuộn cảm trên mắc nối tiếp thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là

Câu hỏi số 9:

Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp. Biết mạch có tính dung kháng. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất, khi đó

Câu hỏi số 10:

Xét mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Lần lượt gọi U0R, U0L và U0C là điện áp cực đại giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện. Biết 2U0R = U0L = 2U0C. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp là:

Câu hỏi số 11:

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu hỏi: 32879

Câu hỏi số 12:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, trong một chu kì dao động vật đi được 40cm và trong1 phút vật thực hiện được 120 dao động. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 5cm và đang theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật đó là

Câu hỏi số 13:

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 200Ω, L=\frac{1}{\pi}H,C=\frac{100}{\pi}\mu F.  Đặt vào hai đầu đoạng mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100√2cosωt, với ω thay đổi được. Khi ω có giá trị 200π rad/s thì công suất của mạch là 32W. Để công suất của mạch vẫn là 32W thì giá trị của ω là

Câu hỏi số 14:

Trong dao động điều hòa của con lắc đơn,

Câu hỏi số 15:

Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Õ. Vị trí cân bằng của M và N đều trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6cm, của N là 8cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M với N theo phương Ox là 10cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là

Câu hỏi số 16:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 14,5cm dao động ngược pha nhau. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I một khoảng 0,5cm có biên độ dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A và B làm tiêu điểm là

Câu hỏi số 17:

Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng khi qua một lăng kính,

Câu hỏi số 18:

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L có thể thay đổi giá trị được. Dùng ba vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm lớn hơn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở. Hỏi điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ?

Câu hỏi số 19:

Một đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện C có dung kháng 100Ω và một cuộn dây có cảm kháng 200Ω mắc nối tiếp nhau. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây có biểu thức u_{d}=100cos(100\pi t+\frac{\pi}{6})V. Biểu thức nào dưới đây không thể là biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện?

Câu hỏi số 20:

Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì dao động điều hòa của nó

Câu hỏi số 21:

Một nguồn điện xoay chiều được nối với một điện trở thuần. Khi điện áp có giá trị cực đại là U0 và tần số là f thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Khi điện áp có giá trị cực đại là U0 và tần số là 2f thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là

Câu hỏi số 22:

Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu hỏi số 23:

Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động với cùng phương trình u = acos100πt. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Xét điểm M trên mặt nước có AM = 9cm và BM = 7cm. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và B truyền đến là hai dao động

Câu hỏi số 24:

Chọn phát biểu đúng khi nói về sóng vô tuyến?

Câu hỏi: 32918

Câu hỏi số 25:

Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới điện áp hiệu dụng U là 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì phải

Câu hỏi: 32919

Câu hỏi số 26:

Khung dây kim loại phẳng có diện tích 100 cm2 và có 500 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều và không đổi 0,1T. Chọn gốc thời gian t = 0 là  lúc pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vecto cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là

Câu hỏi số 27:

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là U; nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 2U. Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là

Câu hỏi số 28:

Xét một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1, C2 để mắc thành các mạch dao động điện từ. Nếu mắc hai tụ C1 và C2 song song với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 24 kHz. Nếu dùng hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp rồi mắc với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 50 kHz. Nếu mắc riêng lẻ từng tụ C1, C2 với cuộn cảm L thì tần số dao động riêng của các mạch là

Câu hỏi số 29:

Một con lắc đơn với quả nặng có khối lượng 10g và mang điện tích 10-5C. Trong vùng không gian không có điện trường, con lắc dao động điều hòa với chu kỳ 1s. Cho con lắc vào trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu (coi như một tụ điện phẳng), đặt thẳng đứng cách nhau 10 cm, hiệu điện thế giữa hai bản là 400 V. Lấy g = 10 m/s2. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa tự do trong điện trường đó thì chu kỳ dao động của nó là

Câu hỏi số 30:

Con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng 100 N/m và khối lượng 100 g, dao động tắt dần do ma sát trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,01; lấy g = 10 m/s2. Sau mỗi lần vật chuyển động qua vị trí cân bằng, biên độ dao động giảm một lượng là

Câu hỏi số 31:

Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

Câu hỏi số 32:

Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là đoạn thẳng dài 4cm. Chất điểm cần 2,5 s để đi từ đầu này sang đầu bên kia quỹ đạo ấy. Chất điểm có biên độ và chu kỳ dao động lần lượt là

Câu hỏi: 32932

Câu hỏi số 33:

Chọn phát biểu đúng?

Câu hỏi số 34:

Cho mach điện gồm một cuộn dây có điện trở 40Ω và độ tự cảm 0,8 H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = 100√10cos(100t) V. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là

Câu hỏi số 35:

Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng hai vật A và B có khối lượng lần lượt là 2m và m. Hai vật nặng A và B được nối với nhau bằng sợi dây nhẹ, vật A gắn với lò xo. Gọi g là độ lớn gia tốc rơi tự do. Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta nhẹ nhàng cắt đứt dây nối hai vật. Độ lớn gia tốc của các vật A và B ngay sau khi đứt dây lần lượt là

Câu hỏi số 36:

Cho mạch điện RLC nối tiếp có ZL = 200 Ω và ZC = 100 Ω. Khi tăng C thì công suất của mạch sẽ

Câu hỏi: 32939

Câu hỏi số 37:

Khi có sóng dừng trên dây AB với đầu A cố định thì

Câu hỏi số 38:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 39:

Khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các biên độ thành phần là A, biên độ tổng hợp là 2A. Hai dao động thành phần đó

Câu hỏi số 40:

Điện áp hiệu dụng hai đầu một đoạn mạch RLC là U = 100 V. Khi cường độ hiệu dung trong mạch là 1 A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P = 50 W. Giữ cố định U, R còn các thông số khác của mạch thay đổi. Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch bằng

Câu hỏi số 41:

Một thấu kính mỏng hội tụ làm bằng thủy tinh có chiết suất đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,5145 và 1,5318. Tỉ số giữa tiêu cự của thấu kính đối với tia đỏ và tiêu cực của thấu kính đối với tia tím là

Câu hỏi: 32944

Câu hỏi số 42:

Hai điểm khác nhau M và N nằm ở cùng một phía của một nguồn âm điểm trong môi trường truyền âm lí tưởng, trên cùng một phương truyền âm, có mức cường độ âm lần lượt là 30 dB và 10 dB. Nếu nguồn âm đó đặt tại điểm M thì mức cường độ âm tại N là

Câu hỏi số 43:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung 10 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,1H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại trên bản tụ là

Câu hỏi số 44:

Sóng âm

Câu hỏi: 32947

Câu hỏi số 45:

Tại một nơi, chu kì dao động điều hòa của một con lắc đơn là 2 s. Sau khi tăng thêm chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

Câu hỏi số 46:

Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 20V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng

Câu hỏi số 47:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, vân tối bậc 2 xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến các vị trí  đó bằng

Câu hỏi số 48:

Tia hồng ngoại là những bức xạ có

Câu hỏi số 49:

Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 30 Ω, điện trở thuần 5 Ω và một tụ điện có dung kháng 40 Ω. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là 200 V. Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất

Câu hỏi số 50:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 640 nm và λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân. Bước sóng λ2 có giá trị là