Câu hỏi số 1:

Thiên hà của chúng ta thuộc loại:

Câu hỏi số 2:

Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Sau thời gian  t= \frac{\pi }{15} (s)  vật chưa đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một nửa so với tốc độ ban đầu . Sau thời gian t= 0,3π(s) ( kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường 12cm. Vận tốc ban đầu v0 của vật là:

Câu hỏi số 3:

Hai nguồn phát sóng đồng bộ A,B nằm sâu trong bể nước. M và N là hai điểm trong bể nước có hiệu khoảng cách từ mỗi điểm tới A,B bằng một số lẻ bán nguyên lần bước sóng. M nằm trên đoạn thẳng AB; N nằm ngoài đường thẳng AB. Chọn câu đúng:

Câu hỏi số 4:

Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định. Cường độ dòng điện qua mạch là  i1 = 3cos100πt A. Nếu tụ C bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là i2 = 3cos(100πt + \frac{\pi }{3}) A. Hệ số công suất trong hai trường hợp trên lần lượt là:

Câu hỏi số 5:

Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là:

Câu hỏi số 6:

Sắp xếp nào sau đây đúng theo trình tự giảm dần của chu kì sóng:

Câu hỏi số 7:

Khi chiếu một ánh sáng đơn sắc vào một tấm kim loại thì tốc độ ban đầu cực đại của electron bắn ra là 1,97.106 m/s. Một hạt electron có tốc độ trên bay theo phương vuông góc với đường sức từ của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10-4 T. Bán kính quĩ đạo của electron là:

Câu hỏi số 8:

nguyên tử của đồng vị phóng xạ _{92}^{235}\textrm{U} có:

Câu hỏi số 9:

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng Wđ vào thế năng Wt của một vật dao động điều hòa trong hệ tọa độ OWtWđ có dạng là:

Câu hỏi số 10:

Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức: u = U√2cos100πt ( V ). Khi C = C1  thì công suất mạch là P = 240 W và cường độ dòng điện qua mạch là i = I0 cos(100πt + \frac{\pi }{3}) A. Khi C = C2  thì công suất đạt cực đại và có giá trị

Câu hỏi số 11:

Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sóng điện từ và sóng cơ học?

Câu hỏi số 12:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, Nguồn phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc \lambda _{1} = 0,68μm (đỏ) và \lambda _{1} = 0,51μm (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân sáng đỏ và vân lam là:

Câu hỏi số 13:

Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm và phát ra ánh có bước sóng λ’ = 0,64μm. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 90%, số phôtôn của ánh sánh kích thích chiếu đến trong 1s là 2011.10( hạt ). Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là:

Câu hỏi số 14:

Chọn phát biểu sai: Hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong:

Câu hỏi số 15:

chọn câu sai: Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là:

Câu hỏi số 16:

Đo độ phóng xạ của một mẫu tượng cổ bằng gỗ khối lượng M là 8Bq. Đo độ phóng xạ của mẫu gỗ khối lưọng 1,5M mới chặt là 15 Bq. Xác định tuổi của bức tượng cổ. Biết chu kì bán rã của C14 là T= 5600 năm.

Câu hỏi số 17:

Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hoà có giá trị âm (x.v < 0), khi đó vật đang chuyển động.

Câu hỏi số 18:

Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là ∆l. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng biểu thức:

Câu hỏi số 19:

Một sợi dây đàn hồi dài 1,2m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100Hz đến 125Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây  là 6m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây? (Biết rằng khi có sóng dừng, đầu nối với cần rung là nút sóng).

Câu hỏi số 20:

Mạch điện AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Điện áp tức thời uAB = 100√2cos100πt (V). Điều chỉnh L = L1 thì cường độ hiệu dụng I = 0,5A, UMB = 100(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc 600. Điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại.Tính độ tự cảm L2.

Câu hỏi số 21:

Một cuôn dây hình chữ nhật, kích thước 20cm x 30cm, gồm 100 vòng dây, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2T. Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường. Cuộn dây quay quanh trục đó với vận tốc 120 vòng/phút. Chọn t = 0 là lúc mặt phẳng cuộn dây hợp với vec tơ cảm ứng từ góc α = 30o. Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là:

Câu hỏi số 22:

Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùng sóng:

Câu hỏi số 23:

Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm chiếu vào một màn chắn chứa hai khe hẹp S1, S2 song song cách nhau 1 mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách màn chắn chứa hai khe 2 m. Nếu đổ vào khoảng giữa hai khe và màn một chất lỏng trong suốt có chiết suất n = 1,5. Hỏi trên đoạn MN = 2cm đối xứng qua vân trung tâm tăng thêm bao nhiêu vân sáng là:

Câu hỏi số 24:

Năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử Hiđrô được xác định theo biểu thức En= -\frac{E_{0}}{n^{2}} (eV) (E0 là hằng số, n = 1, 2, 3...). Nguyên tử Hiđrô phát ra ánh sáng màu Lam có bước sóng λ. Nếu electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì bước sóng của bức xạ được phát ra sẽ là:

Câu hỏi số 25:

Trong phóng xạ β- có sự biến đổi:

Câu hỏi số 26:

Một lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu duới gắn với giá cố định, đầu trên gắn với vật m = 150 g. Vật có thể chuyển động không ma sát dọc theo thanh cứng thẳng đứng. Đẩy vật xuống dưới vị trí cân bằng đến khi lò xo bị nén một đoạn 3 cm, rồi buông nhẹ cho vật dao động. Biết năng lượng dao động của hệ là 30 mJ. Lấy g = 10 m/s2. Viết phương trình dao động? Chọn trục toạ độ hướng lên dọc theo thanh, gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, mốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động.

Câu hỏi số 27:

Pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po} là chất phóng xạ α tạo thành hạt nhân _{82}^{206}\textrm{Pb}.Chu kì bán rã của _{84}^{210}\textrm{Po} là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày( kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta thu được 10,3 g chì. Tại thời điểm t bằng bao nhiêu thì tỉ lệ giữa khối lượng Pb và Po là 0,8.

Câu hỏi số 28:

Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 29:

Hai con lắc đơn có chiều dài dây treo như nhau, cùng đặt trong một điện trường đều có phương nằm ngang. Quả cầu của con lắc thứ nhất không mang điện, chu kì dao động nhỏ của nó là T. Quả cầu của con lắc thứ hai được tích điện, khi nằm cân bằng thì dây treo của con lắc này tạo với phương thẳng đứng một góc 600. Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là:

Câu hỏi số 30:

Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với vận tốc v = 20cm/s. Giả sử khi sóng truyền đi biên độ không thay đổi. Tại O sóng có phương trình : uo= 4cos(4πt - \frac{\pi }{2}) mm, t đo bằng s. Tại thời điểm t1 li độ tại điểm O là u = √3 mm và đang giảm. Lúc đó ở điểm M cách O một đoạn 40 cm sẽ có li độ là:

Câu hỏi số 31:

Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V) . Biết R = r = \sqrt{\frac{L}{C}} điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp n = √3 điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là:

Câu hỏi số 32:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm và R thay đổi được. Khi điều chỉnh R = R1 hoặc R = R2 thì thấy mạch tiêu thụ cùng công suất P. Gọi ZL, ZC, Pmax lần lượt là cảm kháng, dung kháng và công suất cực đại mà mạch có thể đạt được khi điều chỉnh R. Hệ thức nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 33:

Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay từ giá trị C1 = 10pF đến C2 = 370pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 00 đến 1800. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2µH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. Để thu được sóng có bước sóng λ = 18,84m phải xoay tụ một góc bằng bao nhiêu kể từ khi tụ có điện dung nhỏ nhất?

Câu hỏi số 34:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng hạt nhân nhân tạo đầu tiên?

Câu hỏi số 35:

Chùm ánh sáng do laze rubi phát ra có màu :

Câu hỏi số 36:

Một lò xo lý tưởng treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo một vật nhỏ có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 25N/m. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 2cm rồi truyền cho vật vận tốc 10π√3 cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, chọn trục tọa độ có gốc trùng vị trí cân bằng của vật, chiều dương thẳng đứng xuống dưới. Cho g = 10m/s2; s2. Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn 6cm lần thứ hai:

Câu hỏi số 37:

Đặt điện áp u = U0cos (ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu hỏi số 38:

Khi máy phát điện xoay chiều 3 pha và động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động thì hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra ở (các) bộ phận nào?

Câu hỏi số 39:

Một mạch dao động lý tưởng như hình vẽ, trong đó hai tụ điện giống nhau. Thoạt đầu K ngắt, khi cường độ dòng trong mạch bằng không, thì điện áp trên tụ điện C1 bằng U0. Khi cường độ dòng trong mạch đạt giá trị cực đại, người ta đóng K. Xác định điện áp trên các tụ điện khi dòng trong mạch lại bằng không?  

Câu hỏi số 40:

Chọn đáp án đúng:

Câu hỏi số 41:

Người ta dùng p bắn vào _{4}^{9}\textrm{Be} đứng yên .Hai hạt sinh ralà He và _{Z}^{A}\textrm{X} Biết KP=5,45 MeV; KHe= 4MeV. Hạt nhân He sinh ra có vận tốc vuông góc với vận tốc của p. Tính KX? Biết tỉ số khối lượng bằng tỉ số số khối 

Câu hỏi số 42:

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 20cos(10πt - \frac{\pi }{3}) cm. Tỉ số tốc độ trung bình trên quãng đường 20cm đầu tiên và 20cm tiếp theo là:

Câu hỏi số 43:

Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ cách nhau 100km với công suất truyền đi là 2MW, điện áp ở đầu đường truyền là 200kV. Số chỉ của hai công tơ đặt ở hai đầu đường truyền chênh lệch nhau 4800kWh sau 2 ngày đêm. Hiệu suất của đường dây truyền tải này là:

Câu hỏi số 44:

Trong quặng urani tự nhiên hiện nay gồm hai đồng vị U238 và U235. U235 chiếm tỉ lệ 7,143‰. Giả sử lúc đầu trái đất mới  hình  thành tỉ lệ 2 đồng vị này là 1:1. Xác định tuổi của trái đất biết : Chu kì bán rã của U238 là T1= 4,5.109 năm . Chu kì bán rã của U235 là T2= 0,713.109 năm:

Câu hỏi số 45:

Một ống thuỷ tinh dựng đứng, đầu dưới kín, đầu trên hở, chứa nước. Thay đổi cột nước làm cho chiều cao cột không khí trong ống có thể thay đổi trong khoảng từ 45 cm đến 85 cm. Một âm thoa dao động trên miệng ống với tần số 680 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Lúc có cộng hưởng âm thì chiều dài cột không khí là bao nhiêu ?

Câu hỏi số 46:

Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = \frac{10}{25\pi } H , tụ điện C và điện trở R. Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là √2A; khi máy phát điện quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng  và dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A. Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là:

Câu hỏi số 47:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm. Cho bề rộng vùng giao thoa trên màn là 9mm. Số vị trí vân sáng trùng nhau trên màn của hai bức xạ là:

Câu hỏi số 48:

Chọn phát biểu đúng:

Câu hỏi số 49:

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, vận tốc của vật lúc đi qua vị trí cân bằng là 20πcm/s. Gia tốc cực đại của vật là 2m/s2, lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm có li độ 10cm là:   

Câu hỏi số 50:

Chọn câu sai:  Khi truyền từ không khí vào nước thì?

Câu hỏi số 51:

Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo một quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng:

Câu hỏi số 52:

Một vật có khối lượng m = 1000g dao động điều hòa với chu kì T = 2s. Vật qua vị trí cân bằng với vận tốc v0 = 31,4cm/s2. Biết rằng ở thời điểm t = 0 vật qua ly độ x = 5cm theo chiều âm của trục tọa độ. Lấy π2 \approx 10. Phương trình  dao động điều hòa của vật là:

Câu hỏi số 53:

Khi nguồn sáng chuyển động, tốc độ truyền cuả ánh sáng trong chân không có giá trị:

Câu hỏi số 54:

Tìm bán kính của một bánh xe biết rằng khi bánh xe quay, vận tốc v1 của một điểm trên rìa bánh xe lớn hơn 2,5 lần vận tốc v2 của một điểm cách trục quay bánh xe 5cm.

Câu hỏi số 55:

Cho mạch LC dao động với chu kì T = 40 ms. Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn dây thuần cảm L biến thiên điều hoà với chu kì T’ có giá trị bằng:

Câu hỏi số 56:

Một bánh đà đường kính 2m, khối lượng 20kg quay quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt bánh đà với vận tốc 120 vòng/phút. Động năng quay của bánh đà có giá trị xấp xỉ bằng:

Câu hỏi số 57:

Một hình vuông cạnh 10cm trong hệ quy chiếu O gắn với nó. Trong hệ quy chiếu O’ chuyển động với tốc độ 0,8c song song với một cạnh hình vuông thì hình dạng và diện tích của hình sẽ là:

Câu hỏi số 58:

Một bánh xe bán kính 0,1m quay với gia tốc góc không đổi g = 3,14 rad/s2. Gia tốc của một điểm trên rìa bánh xe vào cuối giây thứ nhất kể từ khi bánh xe bắt đầu chuyển động là:

Câu hỏi số 59:

Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với vận tốc 40cm/s. Phương trình sóng tại tâm O là u0 = 2cos2πt cm. Coi rằng biên độ sóng không đổi.Phương trình sóng tại điểm M với OM = 10cm là:

Câu hỏi số 60:

Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp R = 50Ω, cuộn dây thuần cảm ZL = 50Ω và tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω. Điện áp xoay chiều hai đầu mạch có tần số 50Hz và pha ban đầu bằng không. Hỏi kết luận nào sau đây là đúng?