Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = \frac{x-2}{x-1} (a) Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị (H) của hàm số đã cho. (HS tự làm). (b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình |x-2|=(x-1)log_{2}m

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình 2sinx(sin3x + 2sin4x) = \frac{tanx + 2\sqrt{3}cos2x}{tanx + cot2x}

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình 10x2 -9x - 8x\sqrt{2x^{2}-3x+1} + 3 =0

Câu hỏi số 4:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x\sqrt{2x-x^{2}} và trục hoành.

Câu hỏi số 5:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}x^{2}(1+y^{2})+y^{2}(1+x^{2})=4\sqrt{xy}\\x^{2}y\sqrt{1+y^{2}}-\sqrt{1+x^{2}}=x^{2}y-x\end{matrix}\right.(x,y ∈ R)

Câu hỏi số 6:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác ABC có BC: x-y = 0, diện tích tam giác ABC bằng 8. Tìm tọa độ trung điểm của AC biết rằng M(5;3) là trung điểm của AB.

Câu hỏi số 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d: \frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{2}, d': \frac{x}{-1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-3}{2} cắt nhau tại I(1;1;1). Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua M(0;-1;2) cắt hai đường thẳng d, d' lần lượt tại A và B sao cho tam giác IAB cân tại A.

Câu hỏi số 8:

Trong tất cả các số phức z thỏa mãn |z+1| = | \frac{z+\bar{z}}{2} + 3|, hãy tìm số phức có môđun nhỏ nhất.

Câu hỏi số 9:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho ABC có trực tâm H( -1;-2) và hai đường thẳng d : x +y + 9 = 0, d' : 5x + y +5 =0. Viết phương trình các cạnh của tam giác đã cho, biết rắng A(2; -3), B ∈ d, C ∈ d', đỉnh C có tung độ dương.

Câu hỏi số 10:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC vuông cân tại B. Biết rằng A(5;3;-1), C(2;3;-4). Tìm tọa độ đỉnh B biết đỉnh B thuộc (P) : x + y -z -6 =0.

Câu hỏi số 11:

Trong kì thi tuyển sinh đại học, bạn An dự thi hai môn thi trắc nghiệm Vật lí và Hóa học, đề thi của mỗi môn gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn, trả lời đúng mỗi câu được 0,2 điểm. Mỗi môn thi An đều trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng 45 câu; 5 câu còn lại An chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để tổng số điểm 2 môn thi của An không dưới 19 điểm.