Câu hỏi số 1:

y = x3 – 2x2 – (m – 1)x + m      (1) (1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. (2).Trong trường hợp hàm số (1) đồng biến trên tập số thực R, tìm m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (1) và hai trục Ox, Oy có diện tích bằng 1

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x^{2}+3xy+y^{2}=12\\x^{2}-xy+3y^{2}=11 \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình: 1 - tanx.tan2x = cos3x

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân: \int_{0}^{1}\frac{2x-1}{\sqrt{4-3x^{2}}}dx

Câu hỏi số 5:

Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh AB = a, cạnh AA' = 2a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A'B và B'C.

Câu hỏi số 6:

Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt: m(2x + 1)\sqrt{x^{2}+1} = 10x2 + 8x + 4

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc Oxy cho điểm A(-1 ; 3) và đường thẳng (d): x - 2y + 2 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD sao cho B, C thuộc (d) và các tọa độ của C đều dương

Câu hỏi số 8:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz cho 3 điểm A(3 ; 0 ; 0) , B(0 ; 3 ; 0) , C(0 ; 0 ; 3) và H là hình chiếu của O lên (ABC). Gọi D là điểm đối xứng với H qua O. Lập phương trình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ABCD.

Câu hỏi số 9:

Có hai đội đi thi học sinh giỏi tiếng Anh. Đội thứ nhất có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ, đội thứ hai có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Từ mỗi đội chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để chọn được ít nhất một học sinh nữ

Câu hỏi số 10:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trực tâm H, đỉnh A(3 ; 4), đường cao BB1: x – y + 9 = 0, đường cao CC1 có phương trình: 3x – y – 13 = 0. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC.

Câu hỏi số 11:

Trong hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(10 ; 3 ; -1), đường thẳng d có phương trình: \left\{\begin{matrix} x=1+2t\\y=t \\c=1+3t \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 12:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \sqrt{x+1}+\sqrt{y+8}=5\\9^{log_{2}(x+y)}-(x+y)^{log_{2}3}-72=0 \end{matrix}\right.      \begin{matrix} (1)\\(2) \end{matrix}