Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y=x3+2(m-1)x2+(m2-4m+1)x-2(m2+1)  (1) 1.khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=0 (học sinh tự giải) 2.Tìm các giá trị của m để hàm số có cực đại, cực tiểu và đường thẳng đi qua các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số (1) vuông góc với đường thẳng y=\frac{9}{2}x+5

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: sin7x+sin9x=2[cos2\frac{\pi }{4}-x)-cos2(\frac{\pi }{4}+2x)]

Câu hỏi số 3:

Giải bất phương trình:  9x2+2\sqrt{x}>\sqrt{x+1} +1

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình: 2log_{4}^{2}x=log_{2}x.log_{2}(\sqrt{2x+1} -1)

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABC có hình chiếu của đỉnh S lên mặt phẳng đáy nằm trong tam giác ABC, các mặt bên tạo với đáy góc 60o ,\widehat{ABC}=60o ,AB=4a, AC=2\sqrt{7}a. Tính thể tích hình chóp S.ABC

Câu hỏi số 6:

Cho các số thực a,b∈(0;1) Chứng minh rằng: \frac{ab(1-a)(1-b)}{(1-ab)^{2}} < \frac{1}{4}

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A có các đỉnh A,B thuộc đường thẳng y=2; phương trình cạnh BC: \sqrt{3}x-y+2=0. Tìm tọa độ tâm G của tam giác, biết bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng \sqrt{3}

Câu hỏi số 8:

Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm M(1;1) và N(2;4) và tiếp xúc với đường thẳng ∆: 2x-y-9=0