Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = x3 – 3mx2 + 4m3 (1) với m là tham số. 1.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m =1. 2.Cho đường thẳng ∆ có phương trình: y = x. Tìm các giá trị m > 0 để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị  và khoảng cách từ điểm cực tiểu đến ∆ gấp đôi khoảng cách từ điểm cực đại đến ∆.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình:\frac{3sin3x-cos5x-3}{cosx} = 4sinx – 1

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}\sqrt{x+\frac{1}{y}}+\sqrt{x+y-3}=3\\2x+y+\frac{1}{y}=8\end{matrix}\right.(x, y ∈R)

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân \int_{0}^{1}\frac{(x^{2}+x)e^{x}}{x+e^{-x}}dx

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M, N , P  lần lượt là trung điểm của SB, BC, AD. Biết mặt phẳng (MNP) tạo với mặt phẳng (SAB) một góc α với cosα =\frac{\sqrt{21}}{7} , tìm thể tích khối chóp S.MNP và tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

Câu hỏi số 6:

Xét các số thực không âm a, b ,c thỏa mãn a + b + c = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M = ab + bc + ca – 2abc.

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip có 4 đỉnh A, B , C, D là 4 đỉnh của một hình thoi. Biết rằng độ dài trục lớn của elip gấp 4 lần bán kính đường tròn nội tiếp hình thoi ABCD và khoảng cách giữa hai đường chuẩn của elip bằng 5√5.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC. Biết đỉnh A(1;2;5), đường cao BH có phương trình :\frac{x-3}{-2} = \frac{y-6}{2}= \frac{z-1}{1}, đường trung tuyến CN có phương trình : \frac{x-4}{1}=\frac{y-2}{-4} =\frac{z-2}{1} , viết phương trình đường thẳng BC.

Câu hỏi số 9:

Cho phương trình: \sqrt{mlog_{2}^{2}x-(m+3)log_{\sqrt{2}}x+3m+1}= log2( \frac{x}{2}) Tìm m để phương trình có nghiệm x ∈R.