Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = x3 – 3mx2 + ( m – 1)x + 2 1.Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số ứng với giá trị của m tìm được. 2.Biện luận theo k số nghiệm của phương trình x2 – 2x – 2 = \frac{k}{|x-1|}

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: 6sinx – 2 cos3x = 5sin2x.cosx

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}\sqrt{x-y}=9-|x+2y|\\x(x=4y-2)+y(4y+2)=41\end{matrix}\right.

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I = \int_{1}^{\sqrt{3}}\frac{\sqrt{x^{2}+1}}{x^{2}}dx

Câu hỏi số 5:

Cho tam giác cân BMC có góc BMC = 1200 và đường cao MH = a√2. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (MBC) tại M lấy hai điểm A và D về hai phía của điểm M, sao cho ABC là tam giác đều và DBC là tam giác vuông cân tại D. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

Câu hỏi số 6:

Cho các số dương a, b, c thay đổi luôn thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh rằng: \frac{ab}{c+ab} + \frac{bc}{a+bc} + \frac{ca}{b+ca} ≥ \frac{3}{4}

Câu hỏi số 7:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có hai giao điểm của hai đường chéo là M( \frac{1}{2}; 0), phương trình đường thẳng AB là x – 2y + 2  =0 và AB = 2AD. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết rằng đỉnh A có hoành độ dương.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α ): 3x + 2y – z + 4 = 0 và điểm M(2;2;0). Xác định tọa độ điểm N sao cho MN vuông góc với (α ) đồng thời N cách đều gốc tọa độ O và mặt phẳng (α ).