Câu hỏi số 1:

1. Nêu ảnh hưởng kết hợp gió mùa với hướng của các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên giữa 2 vùng núi: Đông Bắc và Tây Bắc, giữa đông Trường Sơn và Tây Nguyên?

2. Nêu các đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta. Tại sao tỉ lệ tăng dân số ở nước ta hiện nay có xu hướng giảm? Điều này có làm cho nguồn lao động nước ta không còn dồi dào trong vài năm tới không? Vì sao.

Câu hỏi: 56822

Câu hỏi số 2:

Nước ta ngày càng khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. Anh (chị) hãy:

1. Phân tích những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta.

2. Chứng minh rằng nước ta đang khai thác có hiệu quả  nền nông nghiệp nhiệt đới.

Câu hỏi: 56827

Câu hỏi số 3:

Cho bảng số liệu sau đây:

Số thuê bao điện thoại của nước ta giai đoạn 1991 - 2005 

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển mạng điện thoại của nước ta trong giai đoạn 1991-2005

2. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển mạng điện thoại.

Câu hỏi: 56828

Câu hỏi số 4:

Tại sao nói việc hình thành cơ cấu nông –lâm-ngư nghiệp lại đóng góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ.

Câu hỏi: 56831

Câu hỏi số 5:

Trình bày về hiện tượng lũ quét và hạn hán ở nước ta. Biện pháp để giảm tác hại của các loại thiên tai này?

Câu hỏi: 56832