Câu hỏi số 1:

Câu 1: 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

       “Mình về với Bác đường xuôi

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người

        Nhớ ông Cụ mắt sáng ngời

Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường

        Nhớ Người những sáng tinh sương

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

        Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi rừng núi trông theo bóng Người…”

                             (Trích “Việt Bắc” – Tố Hữu)

1/ Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? Nhận xét về cách hiệp vần?

2/ Nội dung của đoạn thơ trên là gì?

3/ Biện pháp nghệ thuật được nhà thơ sử dụng trong những dòng thơ này là gì? Nêu tác dụng? Cảm xúc của nhà thơ trong đoạn thơ trên là cảm xúc như thế nào?

Câu hỏi: 75043

Câu hỏi số 2:

Câu 2:

Cuộc đời luôn tồn tại những kẻ “cá lớn nuốt cá bé”, “mạnh ai nấy sống”, “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Song nhà văn Nam Cao lại quan niệm:

“Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình”.

(Trích “Đời thừa” – Nam Cao)

Anh/chị suy nghĩ gì về câu nói trên?

Câu hỏi: 75044

Câu hỏi số 3:

Câu 3: 

Cảm nhận của em về hình tượng người nghệ sĩ, chiến sĩ Lorca qua bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của Thanh Thảo?

 

Câu hỏi: 75045