Câu hỏi số 1:

Nêu giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật của Tuyên ngôn độc lập ( Hồ Chí Minh).

Câu hỏi số 2:

Anh /Chị hãy viết một văn bản nghị luận ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau : “ Cái gốc của đạo đức, của luân lí là lòng nhân ái”. ( Lê Duẩn)

Câu hỏi số 3:

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài “Tây Tiến” của Quang Dũng :

Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa

Kìa em xiêm áo tự bao giờ

Khèn lên man điệu nàng e ấp

Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy

Có thấy hồn lau nẻo bến bờ

Có nhớ dáng người trên độc mộc

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

(Ngữ văn 12, tập một, trang 88, NXB Giáo dục, 2008)

Câu hỏi số 4:

Phân tích nhân vật người đàn bà vùng biển trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

(Ngữ văn 12, tập hai, trang 89, NXB Giáo dục, 2008)