Cho biểu thức: P=(\frac{6x+4}{3\sqrt{3x^{3}-8}}-\frac{\sqrt{3x}}{3x+2\sqrt{3x}+4})(\frac{1+3\sqrt{3x^{3}}}{1+\sqrt{3x}}-\sqrt{3x})

Câu 1: Rút gọn P

A. P=\frac{3x-2\sqrt{3x}+1}{\sqrt{3x}-2}

B. P=\frac{3x+\sqrt{3x}+1}{\sqrt{3x}-2}

C. P=\frac{3x-2\sqrt{3x}+1}{\sqrt{3x}+1}

D. P=\frac{3x-2\sqrt{3x}-3}{\sqrt{3x}+2}

Câu hỏi : 59964

Câu 2: Xác định x nguyên sao cho P nguyên.

A. x = {1; -2}

B. x = {1; 2}

C. x = {1; 0}

D. x = {1; 3}

Câu hỏi : 59965

Câu 3: Giải hệ phương trình sau: \left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^{2}+1}=2y+1\\ y+\sqrt{y^{2}+1}=2x+1 \end{matrix}\right.

A. x = y = 0

B. x = y = 1

C. x = y = 2

D. x = 1 ; y = -2

Câu hỏi : 59967

Câu 4: Tìm số tự nhiên n sao cho A = n6 – n4 + 2n3 + 2n2 là một số chính phương

A. n = {0; 3}

B. n = {0; 4}

C. n = {0; 1}

D. n = {0; 2}

Câu hỏi : 59970

Cho đường tròn (O) và dây cung BC không là đường kính. Gọi A là điểm chính giữa của cung lớn BC. Các tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau tại S. Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB và M là trung điểm của CH. Tia AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai N.

Câu 5: Gọi D là giao điểm của SA với BC. Chứng minh tứ giác CMDN nội tiếp.

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 59972

Câu 6: Tia SN cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai E. Chứng minh rằng CE // SA

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 59973

Câu 7: Chứng minh rằng đường thẳng CN đi qua trung điểm của đoạn SD

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 59974

Câu 8: Xét tập hợp X = {1; 2; 3; ....; 2012}. Tô màu các phần tử của X bởi một trong 5 màu : xanh, đỏ, tím, vàng , nâu. Chứng minh rằng tồn tại ba phần tử phân biệt a, b, c của X cùng màu sao cho: a là bội của b và b là bội của c.

A. Click để xem lời giải.

Câu hỏi : 59977