Câu hỏi số 1:

Có hai bình cách nhiệt đựng cùng một chất lỏng. Một học sinh lần lượt múc từng ca chất lỏng ở bình 1 đổ vào bình 2 và ghi lại nhiệt độ khi cân bằng sau mỗi lần đổ là : t1 = 100C, t2 = 17,50C, t3( bỏ sót không ghi), t4 = 250C. Hãy tìm nhiệt độ t3 và nhiệt độ t01 của chất lỏng ở bình 1. Coi nhiệt độ và khối lượng mà mỗi ca chất lỏng lấy từ bình 1 là như nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với bình, ca và môi trường bên ngoài.

Câu hỏi: 18700

Hai sợi dây dẫn điện đồng tiết diện đều có cùng chiều dài L, có hai điện trở lần lượt là R1 và R2 (R1 ≠ R­2). Hai dây được uốn thành hai nửa vòng tròn rồi nối với nhau tại A và B tạo thành đường tròn tâm O. Đặt vào A1, B1 một hiệu điện thế không đổi U, với độ dài các cung A1A và B1B đều bằng x (Hình vẽ 1). Bỏ qua điện trở của các dây nối từ nguồn đến A1 và B1.

Câu hỏi số 2:

Tính cường độ dòng điện trong mạch chính theo x, L, R1 và R2.

Câu hỏi: 18702

Câu hỏi số 3:

Xác định x theo L, để cho cường độ dòng điện trong mạch chính đạt : a, Cực tiểu. b, Cực đại.

Câu hỏi: 18703

Cho bình thông nhau có hai nhánh A và B là hình trụ , tiết diện lần lượt là S1 = 100 cm2 và S2 = 200 cm2 (Hình vẽ 2). Hai miệng nằm trên cùng một mặt phẳng ngang. Lúc đầu chứa nước có độ cao đủ lớn, mặt thoáng cách miệng mỗi nhánh là h = 20cm, người ta đổ từ từ dầu vào nhánh B cho tới lúc đầy. Cho khối lượng riêng của nước và dầu lần lượt là D1 = 1000kg/m3, D2 = 750kg/m3.

Câu hỏi số 4:

Tính khối lượng dầu đã đổ vào nhánh B.

Câu hỏi: 18705

Câu hỏi số 5:

Sau khi đổ đầy vào dầu nhánh B, người ta thả nhẹ nhàng một vật hình trụ đặc, đồng chất tiết diện S3 = 60cm3, cao h3 = 10cm, khối lượng riêng D3 = 600kg/m3 vào nhánh A. Hãy tính khối lượng dầu tràn ra ngoài.

Câu hỏi: 18706

Câu hỏi số 6:

Một gương phẳng G rộng đặt ngửa, nằm ngang, sát với chân một bức tường cao thẳng đứng. Người đặt một thước thẳng MN có chiều l = 20cm nghiêng với mặt gương với một góc α = 300. Một chùm ánh sáng song song rộng, hợp với phương ngang một góc β = 450 chiếu vào gương. Biết mặt phẳng chứa thước và các tia sáng gặp nó là mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với tường (Hình vẽ 3). Xác định chiều dài bóng của thước thu được trên tường.

Câu hỏi: 18710

Cho mạch điện như hình vẽ 4 : Biết R1 = R2 = R3 = R, đèn Đ có điện trở Rd = kR với k là hằng số dương. Rx là một biến trở, với mọi Rx đèn luôn sáng. Nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi đặt vào A và B. Bỏ qua điện trở các dây nối.

Câu hỏi số 7:

Điều chỉnh Rx để công suất tiêu thụ trên đèn bằng 9W. Tìm công suất trên R2 theo k.

Câu hỏi: 18712

Câu hỏi số 8:

Cho U = 16V, R = 8Ω, k = 3, xác định Rx để công suất trên Rx bằng 0,4W.

Câu hỏi: 18713