Câu hỏi số 1:

Viết đoạn văn phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ sau:

“ Dưới trăng quyên đã gọi hè

        Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông”

(“Truyện Kiều” – Nguyễn Du)

Câu hỏi: 59590

Câu hỏi số 2:

Trong truyện ngắn “Làng“, Kim Lân luôn để nhân vật chính (ông Hai) dành tình yêu sâu nặng, cảm động hướng về làng Chợ Dầu. Vậy theo em, tại sao nhà văn không đặt tên truyện là “Làng Chợ Dầu“ mà lại lấy nhan đề cho truyện là “Làng”.

Câu hỏi: 59591

Câu hỏi số 3:

Nói về lòng ghen tị có người cho rằng: “giữa lòng ghen tị và sự thi đua có một khoảng xa cách như giữa xấu xa và đức  hạnh ” còn Et-môn-đô-đơ khuyên: “Đừng để con rắn ghen tị luồn vào trong tim. Đó là con rắn độc làm gặm mòn khối óc và đồi bại con tim”. Hãy phát biểu những suy nghĩ của em về vấn đề nêu trên bằng một bài văn ngắn (không quá một trang giấy thi).

Câu hỏi: 59592

Câu hỏi số 4:

Mối quan hệ giữa bếp lửa đời và Bếp lửa trong thơ Bằng Việt.

Câu hỏi: 59593