Ghi lại chỉ một chữ cái đứng trước đáp án đúng

Câu hỏi số 1:

Nội dung chính của đoạn trích Cảnh ngày xuân là gì?

Câu hỏi: 58855

Câu hỏi số 2:

Nhận định nào sau đây nói đúng nhất về truyện truyền kì?

Câu hỏi: 58856

Câu hỏi số 3:

Lựa chọn các từ “thành kính, đau xót, tự hào, trầm lắng” để điền vào chỗ trống trong câu văn sau sao cho phù hợp:   Cảm hứng bao trùm bài thơ Viếng lăng Bác là niềm xúc động thiêng liêng, …, lòng biết ơn và … pha lẫn … khi tác giả từ miềnNamra viếng lăng Bác; cảm hứng đó đã tạo nên giọng thơ … trang nghiêm.

Câu hỏi: 58857

Câu hỏi số 4:

Nối cột A (tên tác phẩm) với cột B (giai đoạn sáng tác) cho chính xác.  

Câu hỏi: 58858

Câu hỏi số 5:

Ngôi kể của truyện Những ngôi sao xa xôi giống với tác phẩm nào sau đây? 

Câu hỏi: 58859

Câu hỏi số 6:

Từ ngữ gạch chân trong câu văn “Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt.” đóng vai trò gì?

Câu hỏi: 58860

Câu hỏi số 7:

Mùa xuân nho nhỏ được viết giống thể thơ của tác phẩm nào sau đây? 

Câu hỏi: 58861

Câu hỏi số 8:

Trong những đề văn sau, đề nào không thuộc loại đề nghị luận xã hội?

Câu hỏi: 58862

Cho hai câu thơ sau:

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

Chỉ cần trong xe có một trái tim

Câu hỏi số 9:

Cảm nhận về hình ảnh anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp được thể hiện trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.

Câu hỏi: 58867