Câu hỏi số 1:

Phân tích ý nghĩa của các từ láy trong đoạn thơ :

"Nao nao dòng nước uốn quanh

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Sè sè nắm đất bên đường,

Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh."

(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Câu hỏi: 58971

Câu hỏi số 2:

Nêu suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long.

Câu hỏi: 58972