Câu hỏi số 1:

Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu nhận xét về nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích Chị em Thuý Kiều (Ngữ văn 9 -Tập một).

Câu hỏi: 58981

Câu hỏi số 2:

Suy nghĩ về hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Câu hỏi: 58982