Câu hỏi số 1:

 Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về lòng tự trọng của con người trong cuộc sống. 

Câu hỏi: 47135

Câu hỏi số 2:

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh:

 "Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Dẫu xuôi về phương bắc Dẫu ngược về phương nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh - một phương Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dù muôn vời cách trở" 

(Ngữ văn 12 , Tập một, tr. 155 - 156, NXB Giáo dục - 2009)