Câu hỏi số 1:

Nêu hoàn cảnh ra đời và giải thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân. 

Câu hỏi số 2:

Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau:

Một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại là do mỗi ngày tạo nên.

(Theo sách Nguyên lý của thành công, NXB Văn hóa thông tin, 2009, tr.91) 

Câu hỏi: 47057

Câu hỏi số 3:

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. 

Câu hỏi số 4:

Anh/chị hãy phân tích những đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân