Hai con tàu chuyển động trên cùng một đường thắng với cùng vận tốc không đổi v, hướng tới gặp nhau. Kích thước các con tàu rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Khi hai tàu cách nhau một khoảng L thì một con Hài Âu từ tàu A bay với vận tốc u (với u > v) đến gặp tàu B (lần gặp 1), khi tới tàu B nó bay ngay lại tàu A (lần gặp 2), khi tới tàu A nó bay ngay lại tàu B (lần gặp 3).

Câu hỏi số 1:

Tính tổng quãng đường con Hải Âu bay được khi hai tàu còn cách nhau một khoảng l< L?

Câu hỏi: 24829

Câu hỏi số 2:

Hãy lập biểu thức tính tổng quãng đường con Hải Âu bay được khi gặp tàu lần thứ n.

Câu hỏi: 24830

Trong một bình cách nhiệt chứa hỗn hợp nước và nước đá ở 0°C. Qua thành bên của bình, người ta đưa vào một thanh đồng có một lớp cách nhiệt bao quanh. Một đầu của thanh tiếp xúc với nước đá, đầu kia nhúng trong nước sôi ở áp suất khí quyển. Sau thời gian T= 15 phút thì nước đá trong bình tan hết. Nếu thay thanh đồng bằng thanh thép có cùng tiết diện nhưng khác nhau về chiều dài với thanh đồng thì nước đá trong bình tan hết sau thời gian Tt= 48 phút. Cho hai thanh đó nối tiếp với nhau như hình vẽ thì nhiệt độ t tại điếm tiếp xúc giữa 2 thanh và thời gian T để nước đá tan hết là bao nhiêu? xét trong 2 trường hợp sau:

Cho biết với chiều dài và tiết diện thanh là xác định thì nhiệt lượng truyền qua thanh kim loại trong một đơn vị thời gian chỉ phụ thuộc vào vật liệu làm thanh và hiệu nhiệt độ giữa 2 đầu thanh.

Câu hỏi số 3:

 Đầu thanh đồng tiếp xúc với nước sôi.

Câu hỏi: 24855

Câu hỏi số 4:

Đầu thanh thép tiếp xúc với nước sôi. 

Câu hỏi: 24856

Khi mắc một bếp điện có hiệu điện thế định mức Uo vào hai điểm M, N như hình vẽ thì công suất tiêu thụ trên bếp chỉ bằng \frac{5}{6} công suất tiêu thụ định mức của bếp. Giữa hai điếm A, B có hiệu điện thế không đổi là Uo. Bỏ qua sự thay đổi của điện trở theo nhiệt độ.

Câu hỏi số 5:

Ta có thế mắc song song bao nhiêu bếp điện vào hai điếm M, N để tổng công suất tỏa nhiệt trên các bếp là lớn nhất?

Câu hỏi: 24865

Câu hỏi số 6:

Hỏi nếu mắc song song hai bếp điện như trên vào hai điểm M, N thì tổng công suất tỏa nhiệt trên hai bếp gấp bao nhiêu lần công suất định mức một bếp?

Câu hỏi: 24866

Cho mạch điện hình vẽ. Biết R3 = 20 Ω, hiệu điện thế giữa hai điếm A và B là U= 22V; Rx là một biến trở. Điện trở các vôn kế V1 và V2 rất lớn, điện trừ ampe kế A và dây nối không đáng kể.

Câu hỏi số 7:

Khi điều chỉnh Rx = Rxo = 20 Ω thì số chỉ vôn kế V1 gấp 1,2 lần số chỉ vôn kế V2 và ampe kế A chỉ 0,1A. Hãy tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB và giá trị các điện trở R1và R2

Câu hỏi: 25656

Câu hỏi số 8:

Nếu ta điều chỉnh giảm liên tục giá trị của biến trở Rx từ R'xo đến 0 thì công suất tiêu thụ trên Rx sẽ thay đổi như thế nào?

Câu hỏi: 25657

Câu hỏi số 9:

Rx có giá trị nằm trong khoảng nào để dòng điện qua ampe kế A có chiều từ C đến D?  

Câu hỏi: 25658

Câu hỏi số 10:

Hai điếm sáng S1 và S2 nằm trên trục chính và ở hai bên thấu kính hội tụ cách thấu kính lần lượt 9cm và 18cm. Khi đó ảnh của S1và S2 qua thấu kính trùng nhau. Vẽ hình giải thích sự tạo ảnh trên và từ hình vẽ tính tiêu cự của thấu kính.

 

Câu hỏi: 25707