Hai quả cầu đặc, thể tích mỗi quả V = 100 cm3, được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ, không co dãn thả trong nước (hình 1). Khối lượng quả cầu bên dưới gấp 4 lần khối lượng quả cầu bên trên. Khi cân bằng thì  thể tích quả cầu bên trên bị ngập nước. Hãy tính :

Câu hỏi số 1:

Tính khối lượng riêng của các quả cầu.

Câu hỏi: 20706

Câu hỏi số 2:

Tính lực căng của dây.

Câu hỏi: 20707

Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m1 = 200g chứa m2 = 400g nước ở nhiệt độ t1 = 200C.

Câu hỏi số 3:

Đổ thêm vào bình một khối lượng nước m ở nhiệt độ t2 = 50C. Khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ trong bình là t = 100C. Tìm m.

Câu hỏi: 20709

Câu hỏi số 4:

Sau đó người ta thả vào bình một khối nước đá có khối lượng m3 ở nhiệt độ t3 = -50C. Khi cân bằng nhiệt thì thấy trong bình còn lại 100g nước đá. Tìm m3. Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là C1 = 880J/(kg.độ), của nước là C2 = 4200J/(kg.độ). Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 340000 J/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của môi trường.

Câu hỏi: 20710

Câu hỏi số 5:

 Vật là đoạn thẳng sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ ( điểm A nằm trên trục chính) cho ảnh thật A1B1 cao 1,2cm. Khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính là 20cm. Dịch chuyển vật đi một đoạn 15cm dọc theo trục chình thì thu được ảnh ảo A2B2 cao 2,4cm.

1,Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính trước khi dịch chuyển.

 2,Tìm độ cao của vật.

Câu hỏi: 20711

Cho mạch điện như hình 2, trong đó :

 U = 24V, R1 = 12Ω, R2 = 9Ω, R3 là biến trở, R4 = 6Ω. Ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể.

Câu hỏi số 6:

Cho R3 = 6Ω. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R3 và số chỉ của ampe kế.

Câu hỏi: 20713

Câu hỏi số 7:

Thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Tìm R3 để số chỉ của vôn kế là 16V. Nếu R3 tăng lên thì số chỉ của vôn kế tăng hay giảm?

Câu hỏi: 20714

Cho mạch điện như hình 3. Các điện trở có giá trị như nhau và bằng R. Khi dùng một vôn kế   có điện trở Rv lần lượt đo hiệu điện thế trên các điện trở R3, R4 thì được các giá trị U3, U4 .

Câu hỏi số 8:

Câu hỏi: 20716

Câu hỏi số 9:

Câu hỏi: 20717