Câu hỏi số 1:

Một bộ phận trao đổi nhiệt của bộ phận cất nước gồm một ống trụ dài và một gà lắp bên trong (hình 1). Trong mỗi đơn vị thời gian có m1 = 0,5kg hơi nước ở nhiệt độ t1 = 1000C đi vào ống xoắn từ trên xuống. Để làm nước ngưng tụ và nguội đến nhiệt độ phòng t2 = 200C, người ta cho chảy qua ống trụ một khối lượng nước m2 = 10kg theo chiều ngược lại trong cùng một đơn vị thời gian ấy với nhiệt độ lối vào là 200C. Hãy xác định nhiệt độ cuối cùng của nước ở lối ra. Biết nhiệt hóa hơi và nhiệt dung riêng của nước là : L = 2,26.106J/kg; c = 4,2.103J/(kg.độ). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.

Câu hỏi: 20852

Câu hỏi số 2:

Để kéo một chiếc xe ô tô con ra khỏi chỗ lầy ở mép đường, người lái xe làm như sau: buộc chặt một đầu dây cáp vào cái móc ở đầu xe, kéo căng dây và buộc đầu kia vào một cái cây to cách đầu xe một khoảng l = 12m. Sau đó, anh ta đứng cả người bằng cách chụm hai chân lên điểm giữa A của sợi dây. Kết quả là dây bị trùng xuống một chút (hình 2) và xe bắt đầu dịch chuyển khi điểm giữa của sợi dây thấp hơn vị trí nằm ngang ban đầu một khoảng h.

1,Giải thích cách làm của người lái xe.(HS tự giải).

2,Tính áp lực tác dụng của dây cáp đối với xe nếu h = 0,4m. Biết khối lượng của người là m = 60kg, g = 10m/s2. Coi độ dãn của dây là rất nhỏ.

Câu hỏi: 20853

Dùng một ampe kế có điện trở RA = 2Ω mắc vào hai điểm A, B của mạch điện thì ampe kế chỉ 2,5A. Bỏ ampe kế đi, dùng một vôn kế có điện trở Rv = 150Ω cũng mắc vào hai điểm A,B đó thì vôn kế chỉ 6,3V. Hỏi :

Câu hỏi số 3:

Nếu do vô ý để dây dẫn nối tắt hai điểm A, B thì dòng điện qua điện trở bằng  bao nhiêu?

Câu hỏi: 20855

Câu hỏi số 4:

Nếu bỏ ampe kế và vôn kế đi và mắc vào hai điểm A, B một số bóng đèn loại 6V – 1,5W thì cần có biện pháp gì để các bóng đèn sáng bình thường (HS tự giải) và mắc được tối đa bao nhiêu đèn sáng bình thường?

Câu hỏi: 20856

Một thanh cứng đồng chất, tiết diện đều AB, có khối lượng m = 10,5g, khối lượng riêng D = 1,5g/cm3, chiều dài l = 21cm.

Câu hỏi số 5:

Đặt thanh tì lên mép một chậu nước rộng sao cho đầu B trong chậu thì thanh ngập 1/3 chiều dài trong nước. Hãy xác định khoảng cách từ điểm tì O đến đầu A của thanh.

Câu hỏi: 20872

Câu hỏi số 6:

Giữ nguyên điểm tì, người ta gác đầu B của thanh lên một chiếc phao có dạng một khối trụ rỗng bằng nhôm, có khối lượng M = 8,1g thì thanh nằm ngang và phao ngập trong nước một nửa thể tích. Hãy xác định thể tích phần rỗng bên trong phao.

Câu hỏi: 20873

Câu hỏi số 7:

Cho một thấu kính hội tụ. Một vật sáng AB có chiều dài AB bằng nửa khoảng cách OF từ quang tâm O đền tiêu điểm F của thấu kính.

1, Đầu tiên vật được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính sao cho điểm B nằm trên trục chính và cách quang tâm một khoảng BO = 3OF. Dùng cách vẽ đường đi các tia sáng hãy xác định vị trí của ảnh A1B1 qua thấu kính và tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao vật.

2, Giữ cố định điểm B của vật, nghiêng vật đi một góc α = 300 so với trục chính của thấu kính (hình 4). Bằng cách vẽ đường đi của tia sáng hãy tìm cách xác định vị trí ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Xem kích thước vành thấu kính là đủ rộng.(HS tự giải)

Hình 4

Câu hỏi: 20877