Câu hỏi số 1:

Một quả cầu đặc bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng 1,458N. Hỏi phải khoét lõi quả cầu một phần thể tích bằng bao nhiêu để khi thả quả cầu vào nước nó có thể nằm lơ lửng trong nước? Biết trọng lượng riêng của nhôm là 27000 N/m3, trọng lượng của nước là 10000 N/m3

Câu hỏi: 23508

Câu hỏi số 2:

Một sợi dây dẫn đồng chất, tiết diện đều có chiều dài 24cm. Mắc hai đầu dây vào hiệu điện thế 10V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là \frac{10}{9} A. Cắt sợi dây trên thành hai phần không bằng nhau rồi mắc song song vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 3A. Tìm chiều dài các đoạn dây?

Câu hỏi: 23857

Câu hỏi số 3:

Một người đứng thẳng, chân cách vũng nước nhỏ trên mặt đường 2m, và cách chân cột điện thẳng đứng 8m. Khi nhìn vào vũng nước thì thấy ảnh của một bóng đèn( bóng đèn được xem như một nguồn điểm sáng) treo ở cột điện. Tính độ cao từ bóng đèn đến mặt đất. Biết người cao 1,7m và mắt cách đỉnh đầu 10cm.

Câu hỏi: 23893

Câu hỏi số 4:

Một hộp kín chứa nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi được mắc nối tiếp với điện trở R0. Hộp có hai đầu dây ngoài là A và B, K là ngắt điện( hình vẽ). Không được mở hộp em hãy xác định U và Rbằng các dụng cụ cho dưới đây:

- Một vôn kế và một ampe kế không lý tưởng.

- Một biến trở.

- Một số dây nối có điện trở không đáng kế.

Chú ý: Không được mắc trực tiếp hai đầu ampe kế vào A và B để phòng trường họp dòng điện quá lớn làm hỏng ampe kế.

Câu hỏi: 24320

Bài 5: Trên hình vẽ: (∆) là trục chính của một thấu kính mỏng L, AB là vật thật qua thấu kính L cho ảnh A1B1 

Câu hỏi số 5:

 Thấu kính L là thấu kính gì? Tại sao? Bằng cách vẽ, hãy nêu cách xác định quang tâm 0, tiêu điếm F và F’của thấu kính.

Câu hỏi: 24832

Câu hỏi số 6:

Cho AB = 2cm, A1B1= 1cm và A1A = 90cm. Bằng kiền thức hình học, hãy xác định tiêu cự của thấu kính.

Câu hỏi: 24833

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1= 2 Ω, R2= 10 Ω, R3= 6 Ω, hiệu điện thể giữa hai đầu A và B không đổi và có giá trị là 24V, Rlà một biến trờ. Biết vôn kế có điện trở rất lớn, bỏ qua điện trờ các dây nổi.

Câu hỏi số 7:

Vôn kế chỉ số không, tính điện trờ R4

Câu hỏi: 24835

Câu hỏi số 8:

Điều chỉnh R4 để vôn kế chi 2V. Tlm giá trị của điện trở Rkhi đỏ.

Câu hỏi: 24836

Lúc 6 giờ một người đi xe đạp xuất phát từ A đi về B với vận tốc không đổi v1=12km/h, cùng lúc đó một người đi bộ từ B về A với vận tốc không đổi v2 = 4km/h, biết quãng đường AB dài 48km

Câu hỏi số 9:

Hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Câu hỏi: 24847

Câu hỏi số 10:

Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Câu hỏi: 24848